Lapin keskusta: Metsähallituksen tulostavoitetta pienennettävä

Metsä

Keskustan Lapin piiri esittää Metsähallituksen tulostavoitteen pienentämistä.

Valtio on linjannut, että Metsähallituksen kuuluu toimia liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti: liiketoiminnan tulee olla kannattavaa ja toimintaan sidotulle pääomalle tulee saada kohtuullinen tuotto.

– Valitettavasti Metsähallitukselle asetetut tulostavoitteet ovat johtaneet maanvuokrakysymyksissä ja valtion raakamaan myynnissä siihen, että erilaisten hankkeiden ja investointien läpivienti on hidastunut merkittävästi tai jopa estynyt kokonaan, Lapin keskustapiiri toteaa kannanotossaan.

Lisäksi tulostavoitteet ovat sen mukaan ohjanneet Metsähallituksen puukauppaa merkittävällä tavalla.

– Puukaupalle asetetut tulostavoitteet ovat johtaneet Lapissa siihen, että Metsähallituksen puun myynti on kasvanut vaikuttaen myös heikentävästi puun kantohintaan ja menekkiin Lapissa.

Keskustan Lapin piirin mielestä paikalliset arvot ja matkailuelinkeinon kehittämisedellytykset tulisi huomioida Metsähallituksen maanvuokrauksessa, maan myynnissä, päätöksenteossa ja omistajaohjauksessa entistä paremmin.

– Matkailuinvestoinnit tulisi merkittävien positiivisten aluetaloudellisten vaikutusten vuoksi nähdä strategisina pitkän aikavälin investointeina, joiden osalta ollaan valmiita hyväksymään maanvuokrauksessa pienempi tuotto.

Lapin piiri katsoo, että Metsähallituksen roolia kiinteistökehittämisessä Lapin matkailukeskuksissa tulee selkeyttää.

– Metsähallituksen asema aktiivisena aluekehittäjänä ja elinkeinon toimintaedellytysten kehittäjänä voisi olla merkittävämpi, mutta liiketoiminnan riskin kantaville yrittäjille tulee jättää riittävä vapaus liiketoiminnan kehittämiseen.