Kymenlaakson Keskustanaiset otti kantaa väkivaltaa kokeneiden puolesta – ”Jokaisella on oikeus tukeen”

Keskusta

Keskustanaisten Kymenlaakson piiri otti syyskokouksessaan kantaa väkivaltaa kokeneiden yhtäläiseen oikeuteen saada tukea ja apua tilanteeseensa. Oli kyseessä sitten asunnoton, päihteidenkäyttäjä tai esimerkiksi nuori

– Suomen suurin ihmisoikeusrikkomus on naisiin kohdistuva väkivalta. Aikuisista perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista lähes 80 prosenttia on naisia. Naisia myös kuolee entisen tai nykyisen kumppaninsa surmaamana hälyttävä määrä joka vuosi. Viime vuonna kumppaninsa surmaamaksi joutui 18 naista, piirin kannanotossa todetaan.

Selvitysten mukaan jopa kolmannes suomalaisista naisista on kokenut väkivaltaa parisuhteessaan. Vain joka kymmenes väkivaltatapaus tulee poliisin tietoon.

– Väkivaltaan on kyettävä puuttumaan jo varhaisessa vaiheessa parantamalla mahdollisuuksia avun ja tuen saantiin ja lisäämällä matalan kynnyksen palveluita. Palveluiden suunnittelussa tulee huomioida eri naisryhmien, esimerkiksi asunnottomien ja maahanmuuttajataustaisten naisten, erityistarpeet ja palveluiden alueellinen kattavuus, piiri vaatii.

Kymenlaakson Keskustanaiset korostaa, että perhe- ja lähisuhdeväkivalta on yksi yleisimmistä naisten asunnottomuuteen johtavista syistä.

– Asunnottomana ihminen voi ajautua tekemään ratkaisuja, jotka ovat haitallisia hänelle, kuten palaaminen väkivaltaiseen parisuhteeseen. Toistuville väkivaltakokemuksille altistunut ei välttämättä kykene tunnistamaan, kuka on hänelle vaaraksi ja kenen kanssa on turvassa.

Keskustanaisten piirin puheenjohtajana jatkaa Liisa Varjola Kouvolasta ja varapuheenjohtajaksi valittiin Minna Lonka niin ikään Kouvolasta.

Johtokunnan jäseniksi valittiin Heta Kola, Mirja Lonka, Anniina Peltola, Seija Piispa-Jespars, Liisa Saari ja Riikka Turunen.