Keskustaopiskelijoiden puheenjohtajaehdokas Laaksonen haluaa koulutustilillä vauhtia osaamisen päivittämiseen

Opiskelu

Keskustaopiskelijoiden puheenjohtajaksi ehdolla oleva Arttu Laaksonen ehdottaa kansallisen koulutustilin käyttöönottoa. 

Hänen visiossaan koulutustili avattaisiin jokaiselle nuorelle käyttöön nuoren täyttäessä 18 vuotta. Koulutustilillä olisi peruspääoma, esimerkiksi 1000 euroa, oman osaamisen päivittämiseksi. 

– Koulutustilin avulla nuori voisi kokeilla esimerkiksi avoimen korkeakoulujen opintoja ennen kuin varsinaisesti pyrkii jatko-opiskelemaan korkeakouluun, toteaa Laaksonen. 

Hän haluaisi laajentaa koulutustilin myös työmarkkinoiden käyttöön. Tulevaisuudessa työntekijöillä ja työnantajilla olisi mahdollisuus koulutustilin avaamiseen. 

– Koulutustili olisi aito vaihtoehto kehittää jatkuvaa oppimista nykyisen hallintokeskeisen mallin sijasta. Koulutustili kannustaisi elinikäiseen oppimiseen, esimerkiksi avoimessa korkeakoulussa tai kansalaisopistossa, sekä hankkimaan lisäosaamista. Lisääntyneen koulutustarpeen myötä koulutustarjonta lisääntyisi, Laaksonen sanoo. 

Koulutustili tarjoaisi ketterämmän väylän osaamisen päivittämiseen, elinikäiseen oppimiseen sekä kansallisen osaamistason nostamiseen.