Keskustan Vehkaperä: EU:n on vahvistettava suhteitaan naapurivaltioihin laajentumisen sijaan

Europarlamentaarikon mielestä unionin kannattaa vahvistaa myös sisäistä toimintakykyään
Euroopan unioni

EU:n ei kannata hätäillä laajentumisen kanssa juuri nyt. On tärkeää, että keskitytään nykyisten jäsenmaiden kykyyn toimia yhtenäisenä rintamana ja panostetaan siihen, että unioni pysyy vahvana tulevaisuudessa, keskustan europarlamentaarikko Mirja Vehkaperä sanoo.

– Samalla meidän tulee huolehtia EU:n naapurialueiden suhteiden syventämisestä, Vehkaperä pohtii kannanotossaan.

Vehkaperän mielestä EU:n laajentuminen ei tällä hetkellä ole suunta, johon unionin tulee kulkea. Naapuruuspolitiikkaa, jossa keskitytään EU:n naapurialueiden poliittiseen ja taloudelliseen vakauttamiseen ja turvallisuuden lisäämiseen, tulee hänen mielestään vahvistaa ja kehittää edelleen.

– Naapurivaltioiden kanssa pitää kehittää kauppasuhteita, investointisuojaa, sekä liikenteen ja rajavalvonnan toimivuutta, samalla kun tuetaan niiden demokratiakehitystä. Lähialueyhteistyö on kahdenvälistä politiikkaa EU:n ja kunkin kumppanimaan välillä. Sitä täydentävät alueelliset yhteistyöhankkeet.

Unionissa hiotaan nyt uutta rahoituskehystä vuoteen 2028 asti. Komissio ehdottaa, että ulkoisten toimien rahoitusta lisätään 26 prosenttia 120 miljardiin euroon, erityisenä painopisteenä Euroopan naapuruusalueet.