Keskusta: Lapsen oikeudet ja perheiden hyvinvointi turvattava Suomen uudelleenrakentamisessa

Keskustan puoluevaltuusto

Koronaviruksesta seurannut poikkeusaika on koskettanut erityisellä tavalla lapsia ja nuoria, keskustan puoluevaltuusto toteaa kannanotossaan.

– Fyysinen poissaolo varhaiskasvatuksesta ja koulusta on vaikuttanut lapsiin ja nuoriin eri tavoin perheen tilanteesta riippuen ja tuonut näkyväksi epätasa-arvoa lisääviä tekijöitä lasten arjessa. Kriisiaika on korostanut kodin, perheen ja läheisten ihmissuhteiden merkitystä. 

Keskusta katsoo, että lasten ja perheiden hyvinvoinnin jatkuva parantaminen on tärkeää, sillä ongelmien korjaaminen jälkikäteen tulee kalliiksi.

– Perheiden hyvinvoinnin tukeminen ja palveluiden kehittäminen on samalla varautumista tuleviin poikkeustilanteisiin. Perheiden hyvinvointi on Suomen kriisinsietokyvyn kannalta yhtä tärkeää kuin taloudellisista ja teknisistä perustoiminnoista huolehtiminen.

Keskusta pitää tärkeänä, että tiukentuneessa taloustilanteessakin lapsilisien ja muiden lapsiperheiden etuuksien tasosta pidetään huolta, eikä niitä leikata.

– Lasten hyvinvointia ja kiinnittymistä turvallisiin yhteisöihin tukee myös jokaiselle harrastuksen mahdollistaminen, mistä keskusta haluaa tehdä maan tavan.

Koronakriisin jälkihoidossa Suomessa täytyy terästäytyä lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamisessa, puolue vaatii.

Puoluekokousten välillä ylintä päätösvaltaa käyttää keskustassa puoluevaltuusto, joka kokoontui lauantaina etäyhteydellä koronatilanteen vuoksi.