Karjalan Keskustanaiset: Ennaltaehkäisevä toimintamalli paremmin esiin uusilla sote-alueilla

Keskustanaiset

Keskustanaisten Karjalan piiri vaatii kannanotossaan ennaltaehkäisevän toiminnan parempaa huomioimista tulevilla sote-alueilla.

Piiri kirjoittaa kannanotossaan, että terveyspalveluista puhutaan usein vasta sitten, kun ihminen on jo sairastunut. Huomio on keskustanaisten piirin mukaan siirtynyt sairauden hoitoon terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kustannuksella.

– Erikoissairaanhoito vie resursseista yhä suuremman osan, sen sijaan, että perusterveydenhuoltoa ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa vahvistettaisiin hyvinvointiasemilla. Ajattelumme kaipaa tuolta osin tuuletusta, kannanotossa summataan.

– Elämänlaadun korkealla tasolla pitäminen, terveiden elämäntapojen omaksuminen ja uupumisen ehkäiseminen ovat esimerkkejä asioista, joista puhutaan Suomessa aivan liian vähän. 

Karjalan keskustanaisten mukaan osallisuutta voi tukea monin keinoin, kun se huomioidaan valmistelussa uutta aluehallintoa kehitettäessä.

Piiri kysyy, että olisiko esimerkiksi uudenlaisia ikäluokkatarkastuksia syytä miettiä osana uuden hyvinvointialueen toimintaa.

– Voisiko tuon ennaltaehkäisevän toiminnan tehdä yhteistyössä kuntien kanssa niin, että se tukisi ihmisten osallisuutta, hyvinvointia ja vaikkapa yhteisöllisyyttä?

– Miltä vaikuttaisivat esimerkiksi seuraavat ennaltaehkäisevät toimintamallit: kehonkoostumusmittaus, kävelytesti, säännöllinen pulssin ja verenpaineen mittaus, sekä vuosikontrolleissa hyvinvointivalmentajan kanssa käyty keskustelu?

Keskustanaisten Karjalan piirin mukaan ennaltaehkäisevän otteen kautta ihmisiä voisi johdattaa esimerkiksi ryhmäliikuntaan tai yksilöidyn kuntosaliohjelman tekoon kotikunnassa. Ikäluokkatarkastukset voisivat osaltaan auttaa myös osattomuuden ja yksinäisyyden haasteisiin.

Keskustanaisten Karjalan piirin puheenjohtajana jatkaa lappeenrantalainen Satu Nousiainen.

Järjestön uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Henna Jääskeläinen Lemiltä. 

Keskustanaisten johtokunnassa uusina jäseninä aloittavat vuonna 2022 Katja Lakkala-SalomaaAnna-Liisa Savolainen ja Merja Virtanen. Entisinä jäseninä johtokunnassa jatkavat Anna-Maija Sipiläinen ja Eveliina Lohko.