Kansanedustaja Kemppi: Etäopetus tulee kirjata perusopetuslakiin pysyvästi – “Etäopetusmöröstä on päästävä 2020-luvulle“

Koulut

Eduskunnan sivistysvaliokunnassa vaikuttava keskustan Hilkka Kemppi on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen perusopetuslain päivittämisestä niin, että siinä määrättäisiin myös etäopetuksesta.

– Perusopetuslakia olisi syytä muuttaa niin, että opetuksen järjestäjällä olisi mahdollisuus päättää, milloin voidaan opettaa etäopetuksessa ja milloin lähiopetuksessa, Kemppi sanoo tiedotteessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee lakiin väliaikaista muutosta, joka mahdollistaa vuorottelun lähi- ja etäopetuksen välillä syksyllä, jos epidemiatilanne sitä edellyttää.

Kempin mielestä etäopetus tulee kirjata perusopetuslakiin yhdenvertaisuussyistä pysyvänä vaihtoehtona.

Hän huomauttaa yhdenvertaisuusvaltuutetun kiinnittäneen huomiota siihen, että osa lapsista saattaa jäädä korona-aikaan pois opetuksesta, kun perheessä on riskiryhmään kuuluva henkilö.

– Lakimuutos on hyvä tehdä kerralla pysyvänä ja riittävän sallivana, sillä poikkeuksellisia tilanteita tulee vastaan ennemmin tai myöhemmin.

Perusopetuslaissa ei ole tällä hetkellä mainintaa etäopetusmahdollisuudesta edes poikkeustilanteissa, Kemppi toteaa.

Lapsen oikeuksien sopimus puolestaan ei anna poikkeusoloissakaan mahdollisuutta poiketa lapsen oikeudesta oppimiseen.

– Perusasteen koulutus nojaa lähiopetusperiaatteeseen ja niin on hyvä. Rinnalle tulee kuitenkin saada tarvittaessa hyödynnettävä etäopetusmahdollisuus, Kemppi sanoo.

Etäopetuksen kehittäminen on suuri mahdollisuus esimerkiksi harvaan asutulle seudulle ja erikoisaineissa, keskustaedustaja huomauttaa.

– Etäopetus mahdollistaa kattavamman kouluverkon läpi Suomen leikkaamatta lasten opetuksen laadusta tai valinnan mahdollisuuksista. Samalla etäyhteyksillä voidaan osittain vähentää oppilaiden koulubussissa istumista, mikä usein on poissa vapaa-ajasta ja harrastamisesta. 

Kemppi näkee etäopetuksen mahdollisuutena myös niiden erikoisaineiden kohdalla, joiden opetusryhmiä ei synny kaikkialle Suomeen vähäisen opiskelijamäärän vuoksi.

– Etäopetusmöröstä on päästävä 2020-luvulle, jolloin mennään lapsen paras edellä myös oppimisympäristöä valitessa. Kaikille lapsille paras oppimisympäristö ei aina ole luokkahuone.