Etelä-Hämeen keskusta peräänkuuluttaa kiireellisiä toimia tiestön kunnostamiseksi ja kehittämiseksi

Liikenne

Keskusten Etelä-Hämeen piirin hallitus vaatii kiireellisiä toimia niin valtatieverkon kuin alempiasteisen tieverkon peruskorjauksiin.

– Suomen taloudellisen kasvun yhtenä keskeisenä selkärankana ovat kunnossa olevat tiet ja verkot. Maakuntamme alueella on useita valtateiden kehittämistarpeita niin valtatie 10:llä kuin myös valtatie 2:lla. Valtatie 54:lle rakennetaan parhaillaan riista-aitaa. 

Keskustapiirin mukaan valtatie 2:n peruskorjaamisen loppuun viemiseksi Humppilan taajaman kohdalla tarvitaan neljän miljoonan euron rahoitus.

– Helsinki-Pori -valtatien tiesuunnitelma on vahvistettu, joten siltäkin osin hanke on toteuttamiskelpoinen. Tämän kohdan peruskorjaamista on hidastanut Humppilan kunnan valmisteleman vahvistetun kaavan puuttuminen alueelta. Nyt sekin este on poistumassa. Vetoamme eduskunnan valtiovarainvaliokunnan liikennejaostoon yhden miljoonan euron alkurahoituksen saamiseksi ensi vuoden budjettiin valtatie 2 peruskorjauksen käynnistämiseksi Humppilassa. 

Etelähämäläiset korostavat, että valtatie 10:n liikenne on vilkasta työmatkojen, tavarankuljetuksen ja muun liikenteen myötä.

– Peruskorjaamiseen liittyvät tarpeet ovatkin nyt liikenneturvallisuuden parantamista sekä tarvittavien liittymisjärjestelyjen toteutusta elinkeinoaluiden saavutettavuuden parantamiseksi. Tie kaipaa myös muun muassa ohituskaistoja. Pendelöinnin sujuvoittamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi Keskustan Etelä-Hämeen piirihallitus edellyttää vahvaa maakunnallista vaikuttamista, jotta tarvittaviin toimenpiteisiin päästään maakunnan vahvalla yhteistyöllä.