ALDE hyväksyi keskustan biotalousaloitteen

Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä (ALDE) on hyväksynyt keskustan aloitteen Euroopan bio-, vähäpäästöisen ja kiertotalouden kehittämisestä.

Aloitteessa todetaan, että siirtyminen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta taloudesta bio- ja kiertotalouteen luovat uusia mahdollisuuksia niin talouskasvun, uusien työpaikkojen kuin hyvinvoinnin saralla.

Aloitteessa vaaditaan myös, että Euroopan tulisi edistää kaikkien oikeutta puhtaaseen juomaveteen sekä vedenkäytön ja -puhdistuksen teknologista kehitystä.

Myös kouluissa ja yliopistoissa tulisi olla ohjelmia bio- ja kiertotaloudesta.

Euroopan parlamentin neljänneksi suurin puolue piti kokouksensa 19.–21. marraskuuta Budapestissa Unkarissa.

Kokouksessa tehtiin myös henkilövalintoja. ALDE:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Euroopan parlamentin jäsen, hollantilainen Hans van Baalen.