Uudella EU-ohjelmalla jopa 400 miljoonaa euroa pk-yritysten kasvuun

Talouspolitiikka

Suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten kasvua yritetään vauhdittaa uudella EU:n takausohjelmalla, johon liittyy useita Suomen, Euroopan Investointipankin (EIP) ja EU:n komission välisiä sopimuksia.

Tavoitteena on, että myöhemmin selviävät rahoituslaitokset ja rahoituksen välittäjät myöntävät pk-yrityksille uusia lainoja yhteensä noin 400 miljoonan euron edestä vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lainojen 200 miljoonan euron takausvastuusta Suomen osuus on 40 miljoonaa euroa. Summasta puolet on valtion rahaa ja puolet Suomen EU:n rakennerahastosta saamaa rahaa.

Rahoitussopimukset allekirjoittivat keskiviikkona Helsingissä elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.), Euroopan investointipankin varapääjohtaja Jan Vapaavuori, johtaja Rudolf Niessler Euroopan komission aluepääosastolta ja Euroopan investointirahaston varapääjohtaja Hubert Cottogni.

Olli Rehnin mukaan ohjelma laajentaa merkittävästi pk-yritysten lainansaantia, mikä vahvistaa kasvua ja työllisyyttä.

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Euroopan investointirahasto julkaisee pyynnön, jossa pankkeja ja muita rahoituksen välittäjiä pyydetään osallistumaan ohjelmaan.

Takausjärjestely kuuluu EU:n niin kutsuttuun pk-yritysaloitteeseen, jolla halutaan tukea kyseisen kokoisia yrityksiä kasvamaan.

– Useimmat uudet työpaikat ovat pk-yrityksissä, ja rahoituksen saatavuuden parantaminen on edellytys tämän Suomen taloudelle elintärkeän sektorin kasvulle ja kehitykselle, Vapaavuori totesi.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan moni EU jäsenvaltio on jo aloittanut ohjelman täytäntöönpanon.

Suomi on ensimmäinen Pohjoismaa, jossa EU:n pk-yrityksiä tukeva aloite otetaan käyttöön.