PTT:n kysely: Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti ympäristöystävällisiin tuotteisiin

Biotalous

Suomalaiset suhtautuvat laajalti myönteisesti ympäristöystävällisiin ja kotimaisiin tuotteisiin, kertoo Pellervon taloustutkimuksen (PTT) kysely.

Kyselyssä kartoitettiin biotalouteen liittyviä asenteita.

Asenteet eivät kuitenkaan näy ostopäätöksissä kuin osittain.

PTT:n mukaan kulutuskäyttäytymiseen voitaisiinkin vaikuttaa esimerkiksi hintoihin vaikuttamalla ja tunnettuutta lisäämällä. Sen sijaan tiedon lisääminen tai asennekampanjat eivät yksin ole järin tehokkaita.

Kyselyyn osallistui yli 3 600 vastaajaa. Joidenkin biotaloustuotteiden kohdalla korostui vastaajien tietämättömyys tuotteen saatavuudesta ja hinnasta. Valintoihin ei myöskään aina kiinnitetä kovin suurta huomiota.

Tutkimuksen mukaan vastaajat voidaan erotella kolmeen kuluttajaryhmään, joista 39 prosenttia kuuluu ympäristötietoisiin, 39 prosenttia kotimaisuutta ja taloutta painottaviin sekä 22 prosenttia hintatietoisiin ja ympäristövastaisiin.

Keskeisiä tekijöitä ympäristöystävällisten tuotteiden valinnassa ovat hinta, helppo saatavuus ja totutut käyttäytymistavat.

Ympäristötietoisten ryhmässä vastaajat pitivät muita useammin tärkeänä tuotteiden laatua, ympäristöystävällisyyttä ja kotimaisuutta.

Kotimaisuutta ja taloutta painottavien ryhmässä kuluttajatuotteiden laatu nähdään vahvasti yhteydessä kotimaisuuteen, ja kotimaisia tuotteita pidetään ulkomaalaisia ympäristöystävällisempinä.

Hintatietoisten ja ympäristövastaisten ryhmän vastaajat ilmoittivat tekevänsä kulutuspäätöksensä ensisijaisesti hinnan perusteella. He pitivät ympäristöystävällisiä tuotteita usein huonolaatuisina.