YK-komitea esitti oikeusraportissaan huolen UPM:n Uruguayn-sellutehtaan ihmisoikeusvalvonnasta

Maininta raportissa tuli UPM:lle yllätyksenä: ”Pidämme tätä valitettavana ottaen huomioon, kuinka paljon olemme tehneet töitä kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien kanssa.”
UPM

YK:n alainen komitea on ottanut erityisseurantaan ulkomailla toimivien suomalaisyritysten ihmisoikeuksien valvonnan.

YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea (TSS-komitea) antoi maanantaina raporttinsa oikeuksien toteutumisesta Suomessa.

Poikkeuksellista raportissa on, että se ilmaisee yksittäistä pörssiyhtiötä koskevan huolensa. Komitea mainitsee olevansa huolissaan ihmisoikeuksien toteutumisen valvonnasta metsäyhtiö UPM:n ulkomailla tapahtuvissa operaatioissa. UPM:n Uruguayn-sellutehdashankkeen vaikutuksista paikallisten ihmisten oloihin ilmaisivat huolensa komitealle useat järjestöt yhteislausumassaan.

TSS-komitea suosittelee, että Suomessa otetaan käyttöön sääntelyjärjestelmä, mikä velvoittaa suomalaisyritykset tunnistamaan, ehkäisemään ja käsittelemään myös ulkomailla tapahtuvia ihmisoikeusloukkauksia.

Erityisseuranta eli täytäntöönpanon nopeutettu seuranta tarkoittaa sitä, että Suomen pitää raportoida esiin nostettujen huomioiden täytäntöönpanosta YK:lle kahden vuoden kuluttua.

Komitean esittämä huoli otettiin UPM:llä yllättyneenä vastaan. Sidosryhmäsuhdejohtaja Saara Tahvanainen sanoo yhtiön tehneen Uruguayssa useita ihmisoikeuksien toteutumista koskevia selvityksiä vuosikymmenien mittaan, myös sellutehdashanketta koskien.

–  Komitea ei ole ollut meihin missään yhteydessä, emmekä siten ole heille pystyneet toimittamaan tietoa. Raportteja olisi ollut myös avoimesti saatavilla verkkosivuillamme, Tahvanainen harmittelee.

Tahvanainen pohtii, onko komitea päätynyt mainitsemaan UPM:n kansalaisjärjestöraportin tietojen pohjalta.

–  Pidämme tätä valitettavana ottaen huomioon, kuinka paljon olemme tehneet töitä kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien kanssa.

Uruguayn uusi sellutehdas on suomalaisen metsäteollisuuden kaikkien aikojen suurin tehdasinvestointi. Paso de los Torosin kaupungin lähelle Uruguayn keskiosaan nousevan tehtaan arvo on noin 2,4 miljardia euroa.