Valtiovarainvaliokunta vaatii: Veikkausvaroista avustuksia saavien talous turvattava jatkossa

Veikkaus

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta pitää tärkeänä, että yhteiskunnallisesti merkittävä ja arvokas yleishyödyllinen toiminta turvataan Veikkauksen alenevasta tuloskehityksestä riippumatta.

Valiokunta huomauttaa arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta antamassaan mietinnössä, että aleneva tuloskehitys heijastuu suoraan tuotoista riippuvien edunsaajatahojen toimintaedellytyksiin, jotka ovat monilla aloilla muutoinkin heikentyneet koronaepidemian vuoksi.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on korostettu edunsaajien vakaan rahoituksen merkitystä.

– Koska esityksellä alennetaan arpajaisiin sovellettava verokanta väliaikaisesti vuosille 2022–2023, valiokunta pitää tärkeänä, että uusi rahoitusmalli rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoittamisesta saadaan voimaan vuoden 2024 alusta.

Veikkauksen tuotosta käytetään 53 prosenttia urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen sekä nuorisotyön edistämiseen, 43 prosenttia terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen ja 4 prosenttia hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen.

Arpajaisverolakia muutetaan väliaikaisesti siten, että Veikkauksen tuotoista avustuksia saavien tahojen taloudellisia toimintaedellytyksiä voidaan turvata vuosina 2022 ja 2023.

Veikkauksen vuoden 2022 tuoton arvioidaan edelleen jäävän merkittävästi alle vuoden 2019 tason. Lakimuutos turvaa Veikkauksen tuotoista avustuksia saavien tahojen taloudellisia toimintaedellytyksiä vuodelle 2022 valiokunnan mielestä oikealla tavalla.

Veikkaus Oy:n rahapelitoiminnan vuoden 2020 tulosta on merkittävästi heikentänyt koronapandemia, jonka vuoksi peliautomaatit olivat osan vuodesta suljettuina. Lisäksi toimintaan on kohdistunut aukiolorajoituksia ja peliautomaattien määrää on tuntuvasti vähennetty.

Vuoden 2021 tuottoja on alentanut myös vuoden 2021 alusta voimaan tullut pakollinen tunnistautuminen. Kaikkiaan tuoton on arvioitu alenevan vuositasolla 300 miljoonalla eurolla vuoden 2019 tasosta.