USU-gallup: Puolet sallisi sijaissynnytyksen

Sijaissynnytys

Uutissuomalaisen Tiedeykkösellä teettämästä USU-gallupista selviää, että puolet suomalaisista sallisi sijaissynnyttämisen.

Uutisessa kerrotaan, että naiset ovat miehiä hieman saallivampia sijaissynnyttämiselle. 30–44 -vuotiaat suhtautuvat asiaan myönteisimmin ja yli 70-vuotiaat kielteisimmin.

Keskustan ja kokoomuksen kannattajista alle puolet sallisi Uutissuomalaisen mukaan sijaissynnyttämisen, vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajista kaksi kolmasosaa.

USU-gallupissa kysyttiin, pitäisikö Suomessa sallia sijaissynnyttäminen eli kohdunvuokraus.

Väestöliiton johtava asiantuntija, Psykoterapeutti Heli Vaaranen huomauttaa uutisessa, että ”kohdunvuokraaminen” voi harhauttaa vastaajia – sijaissynnytys on paikkaansa pitävämpi käsite.

Vaaranen uskoo uutisessa, että etenkin 30–44 -vuotiaat puoltavat sijaissynnyttämistä, sillä heidän ikäryhmässään oma ja ystävien tai sisarusten perheellistymistoive on konkreettisin.

Uutissuomalaisen haastattelema lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja, gynekologi Hannu Halila pohtii, että suomalaiset suhtautuvat gallupin mukaan sijaissynnytyksiin liberaalimmin, kuin vuodesta 2007 voimassa ollut hedelmöityshoitolaki, joka käytännössä kieltää sijaissynnytykset.

– Sijaissynnyttäminen pitäisi sallia tilanteissa, joissa lääketieteellisistä syistä nainen ei voi synnyttää. Tällainen syy voi olla esimerkiksi se, että naiselta puuttuu synnynnäisesti kohtu, Halila sanoo uutisessa.

Koska suomessa sijaissynnytys on kiellettyä, on uhka, että Suomalaiset menevät sijaissynnyttämään ulkomaille. Tätä ei kuitenkaan suositella.

– Maailmalla näihin liittyy ongelmia, muun muassa hyväksikäyttöä. Tai syntynyt lapsi on vammainen, eivätkä ”tilaajat” sitä haluakaan, Halila huomauttaa Uutissuomalaiselle.

– Yksittäisissä tapauksissa yksityishenkilöt ovat käyttäneet ja käyttävät muun muassa Venäjällä ja Ukrainassa sijaitsevia sijaissynnytyspalveluita, sanoo Vaaranen.

Rinteen hallitus selvittää sijaissynnyttämisen mahdollisuutta.

Tiedeykkösen verkkokyselyyn vastasi 14.-18.6.2019 tuhat suomalaista, jotka edustavat valtakunnallisesti 18 vuotta täyttäneitä mannersuomalaisia. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.