US: Infektioylilääkäreiltä kovaa tekstiä Marinin hallitukselle: "Ongelman taustalla on valtakunnallisen strategian valmistelun hitaus"

Koronaepidemia

Yliopistosairaaloiden infektioylilääkärit sanovat suorat sanat Marinin hallitukselle. He ilmaisevat kannanotossaan huolen Suomen koronastrategian jälkeenjääneisyydestä, Uusi Suomi (US) kertoo.

– Tämän ongelman taustalla on valtakunnallisen strategian valmistelun hitaus ja kykenemättömyys kuunnella tartuntatautien torjunnan asiantuntijoita. Ohjeistuksen jälkeenjääneisyys on johtanut erilaisiin toimintamalleihin eri puolilla maata ja näitä irtiottoja on vaikea enää peruuttaa.

Kannanoton allekirjoittajat ovat tartuntataudeista vastaavat lääkärit Asko Järvinen (HUS), Jaana Syrjänen (Tays), Irma Koivula (KYS) ja Teija Puhto (OYS) sekä Esa Rintala (Tyks, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri).

Infektioylilääkärit ihmettelevät, että covid-19-infektion torjuntaohjeistusta ei ole saatu uudistettua, vaikka Suomen koronatilanne on muuttunut. Tartunnanjäljitystä ei esimerkiksi ole kohdennettu vaikuttavammin rokotusten edistyessä, US kirjoittaa.

– On oltava huolissaan myös siitä, että kansalaisten rokotusmyönteisyys voi kärsiä, jos rajoitukset, testaus ja karanteenit koskevat edelleen myös rokotettuja henkilöitä. Tällaisessa tilanteessa ei ole näkymää ulos nykyrajoitusten piiristä tämän talven aikana, ylilääkärit toteavat US:n mukaan.

Koronavirus jää vääjäämättä kiertämään yhteiskuntaan, mutta tällainen politiikka johtaa lääkärien mukaan siihen, että sopeutuminen uuteen tilanteeseen jää toteutumatta ja ”yhteiskunnan toiminnot tulevat lamaantumaan koko talven ajaksi, ellei pidemmäksikin ajaksi”.

– Selkeän yhteisen näkymän puute näkyy myös kansan mielipiteiden polarisoitumisena, millä on vaikutuksia myös taloudelliseen toimeliaisuuteen etenkin seuraavan talvikauden aikana.

Hallitus pohtii koronastrategian muuttamista edelleen. Neuvotteluihin hallitus kokoontui torstaina, mutta valmiita päätöksiä ei vielä tullut. Suurten kaupunkien tartuntataudeista vastaavat lääkärit varoittivat samana päivänä tartunnanjäljityksen kuormittumisesta.

Infektioylilääkärit puolestaan antavat suoraa palautetta myös asiantuntijanäkemysten sivuuttamisesta.

Korkeimman poliittisen johdon ja asiantuntijakunnan välisen luottamuksen rapautumisella on kannanoton mukaan kauaskantoisia seurauksia, US kertoo.

– Olemme huolissamme siitä, että käytännön osaajia, niin infektiolääkäreitä kuin tartuntatautilääkäreitäkin kunnissa sekä THL:n asiantuntijoita, on epidemian edetessä aina vain huonommin kuunneltu valtionhallinnon korkeimmilla tasoilla, lääkärit moittivat.

– Menossa oleva pandemia on osoittanut, että pandemian torjunnassa tarvitaan sekä laajoja korkeimman poliittisen tason päätöksiä että myös paikallista osaavaa toimintaa. Tämän koordinaation ja keskinäisen luottamuksen menetyksellä on sekä tuleviin pandemioihin varautumisessa että niiden torjunnassa kauaskantoiset seuraukset.