Työryhmä nostaisi suostumuksen puutteen raiskauksen tunnusmerkiksi

Seksuaalirikoksia koskevaan lainsäädäntöön ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Myös sanallinen ahdistelu voisi olla seksuaalista ahdistelua.
Politiikka

Raiskausrikokset tulisi muuttaa suostumusperusteisiksi, ehdottaa seksuaalirikoksia koskevaa lainsäädännön uudistamista pohtinut työryhmä.

Lainsäädännön muutostarpeita kartoittanut ryhmä muuttaisi raiskauksen keskeiseksi tunnusmerkiksi sukupuoliyhteydessä olemisen sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti.

Tämä voi ilmetä esimerkiksi sanoin, ilmein, elein tai muun toiminnan perusteella.

Tällä hetkellä raiskaus tulkitaan lain mukaan pakottamiseksi sukupuoliyhteyteen väkivalloin tai sillä uhkaamalla.

Suostumusperusteisuutta on ajettu myös yli 55  000 nimeä keränneellä kansalaisaloitteella, joka vietiin eduskuntaan viime vuoden kesäkuussa.

Aloite ei suoraan johtanut muutoksiin, mutta hallitus on sopinut tekevänsä raiskauslain kokonaisuudistuksen.

Työryhmän ehdotukset lähetetään seuraavaksi laajalle lausuntokierrokselle, jonka jälkeen hallitus päättää lakiesityksensä sisällöstä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus on hänen ministeriössään hallituskauden merkittävimpiä uudistuksia.

– Rikoksen uhrin asemaa on parannettava ja sääntelyä saatettava paremmin nykykäsityksiä vastaavaksi. Raiskausrikoksen muuttaminen suostumusperusteiseksi on tässä erittäin keskeistä, Henriksson sanoo tiedotteessa.

Työryhmä ehdottaa myös muita keskeisiä muutoksia.

Uudeksi rikosnimikkeeksi tulisi seksuaalinen kajoaminen, joka koskisi muita vakavia tekoja kuin sukupuoliyhteyttä.

Rangaistus seksuaalisessa kajoamisesta olisi 4 kuukaudesta 4 vuoteen vankeutta, mikä on ankarampi kuin nykyisen pakottamisen rangaistusasteikko.

Seksuaalisen ahdistelun rangaistavuutta esitetään laajennettavaksi siten, että se laajenisi tekojen ohella ahdisteluun sanallisesti, esittämällä viestin tai kuvan, ottamalla toisesta kuvan tai itseään paljastamalla.

Edellytyksenä työryhmän mukaan olisi, että teko rinnastuu vakavuudeltaan kosketteluun.

Seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen säädettäisiin rangaistavaksi.

Työryhmän mukaan säännös koskisi seksuaalisen kuvan tai videon esittämistä ja levittämistä ilman kuvassa esiintyvän henkilön lupaa.

Tällä hetkellä tekoja arvioidaan kunnianloukkauksena tai yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä.

Työryhmä ehdottaa lisäksi, että alle 16-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevat säännökset erotettaisiin aikuisia koskevista säännöksistä.

Alle 12-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvat seksuaaliset teot olisivat rangaistavia lapsenraiskauksena tai seksuaalisena kajoamisena lapseen.

Lapsen vapaaehtoisuutta ei arvioitaisi. Vähimmäisrangaistus nousisi yhdestä vuodesta kahteen vuoteen vankeutta.