Tutkimus: Itsekeskeinen ja riidanhaluinen mies valitsee muita useammin tällaisen auton

Autoilu

Puhe törttöilevistä ja liikenteessä aggressiivisesti käyttäytyvistä Audi-, Bemari- ja Mersumiehistä ei ole pelkkää legendaa tai kateellisten panettelua.

Asiaan on saatu vahvistusta Helsingin yliopistossa tehdyllä tutkimuksella.

Sen perusteella itsekeskeiset miehet, jotka ovat riidanhaluisia, omapäisiä, epäsympaattisia ja epäempaattisia, omistavat huomattavasti muita useammin Audin, BMW:n tai Mercedeksen kaltaisen statusauton.

– Nämä persoonallisuuspiirteet selittävät sekä halun omistaa statustuotteita että sen, miksi kyseiset henkilöt rikkovat liikennesääntöjä muita useammin, sosiaalipsykologian professori Jan-Erik Lönnqvist toteaa.

Statusauton hankkivat pitävät myös usein itseään muita parempina.

Aiempi tutkimus on osoittanut, että kalliita autoja ajavat rikkovat liikennesääntöjä muita useammin. Ilmiötä on selitetty varallisuuden turmelevalla vaikutuksella.

Lönnqvist päätti lähestyä kysymystä toiselta kulmalta ja selvittää, onko sittenkin niin, että tietyn tyyppiset ihmiset suosivat statusautoja riippumatta varallisuudestaan ja että heillä on lisäksi taipumus rikkoa liikennesääntöjä.

Tutkimuksessa liki parilta tuhannelta auton omistajalta kysyttiin paitsi heidän autostaan, kulutustottumuksistaan ja varallisuudestaan myös heidän personaallisuudestaan.

Vastauksia analysoitiin niin kutsutulla viiden persoonallisuustekijän mallilla. Se on yleisin tapa mitata yksilön ominaisuuksia.

Toisaalta myös tunnolliset henkilöt suosivat statusautoja. Kyvykkäät, kunnianhimoiset, luotettavat ja hyvin organisoituneet, Lönnqvist listaa.

– Luultavasti tämä yhteys liittyy siihen, että he arvostavat hyvää laatua. Ajamalla luotettavalla autolla he viestivät samalla ulospäin olevansa luotettavia, tutkija selittää.

Yhteys tunnollisen persoonallisuuden ja statusautojen suosimisen välillä havaittiin sekä miesten että naisten keskuudessa. Sen sijaan yhteys itsekeskeisen persoonallisuuden ja statusautojen välillä ilmeni vain miesten, ei naisten, keskuudessa.

– On mahdollista, että autoilla ei yksinkertaisesti ole samaa merkitystä statussymbolina naisille, Lönnqvist pohtii.