Tutkimus: Aluevaalien äänestysprosentti uhkaa jäädä jopa alle 40:n – Keskustalaiset innokkaimpien joukossa asettumaan vaaleissa ehdolle

Aluevaalit

Tammikuussa pidettävät aluevaalit eivät tunnu innostavan suomalaisia äänestäjiä, selviää Kunnallisalan kehittämissäätiön KAKS:n kyselytutkimuksesta.

Aänestysikäisistä reilu kaksi viidesosaa eli 43 prosenttia ilmoitti kyselyssä äänestävänsä varmasti aluevaaleissa. Ero on hätkähdyttävä vastaavana ajankohtana ennen kuntavaaleja toteutettuun tutkimukseen, jolloin 60 prosenttia vastaajista ilmoitti äänestävänsä varmasti.

KAKS:n mukaan äänestämisestään täysin varmojen osuus ennustaa melko hyvin toteutuvaa äänestysprosenttia. Kuntavaalien äänestysprosentti oli 55 prosenttia, joten nyt saatu aluevaalien tulos enteilee äänestysprosentin jäävän jopa alle 40 prosentin tason.

– Keskimäärää enemmän epävarmoja äänestämisestään ovat työntekijät, perussuomalaisten kannattajat, työttömät, vähemmän koulutetut ja eteläsuomalaiset. Ylemmät toimihenkilöt, korkeasti koulutetut, kokoomuksen kannattajat, uusmaalaiset sekä yrittäjät ja eläkeläiset ovat keskimäärää vakuuttuneempia äänestämässä käymisestään, KAKS:n tiedotteessa sanotaan.

Tutkimuksen mukaan joka kahdeksas suomalainen voisi lähteä ehdolle aluevaaleihin. Tarjolla on yhteensä 1 379 valtuutetun paikkaa.

Alueellisten toimielimien kuten lautakuntien jäsenyydestä on kyselyn mukaan erittäin tai melko kiinnostunut noin joka viides suomalainen.

Erittäin mielellään aluevaltuustoehdokkaaksi pyydettäessä olisivat lähdössä erityisesti työttömät sekä keskustalaisten ja perussuomalaisten kannattajat.

Vain yksi prosenttiyksikkö naisista, eläkeläisistä ja taajaan asutuissa kunnissa asuvista näkisi itsensä erittäin mielellään ehdokkaana. 

KAKS:n kyselyssä selvitettiin myös suomalaisten innokkuutta asettua ehdolle kevään 2023 eduskuntavaaleissa.

Erittäin tai melko mielellään eduskuntavaaliehdokkaiksi voisi pyydettäessä lähteä joka kymmenes äänioikeutetuista.