Tiilikainen: Liito-orava voi jyrsiä kymmenen prosenttia elyn työajasta

Normien purku

Normien purkaminen säästää aikaa ja rahaa, kävi ilmi ministeriöiden yhteisessä, hallituksen kärkihankkeen etenemisestä kertovassa tilaisuudessa maanantaina.

Maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikainen otti esimerkeiksi merkkikeppien pystyttämisen, lannan kuormaamisen ja liito-oravan suojelun.

– Kymmenen prosenttia joidenkin ely-keskusten työajasta menee liito-oravien käsittelyyn, Tiilikainen havainnollisti.

Tämä aika säästyy jatkossa muihin tehtäviin.

Liito-orava on mukava ja sympaattinen eläin, jonka suojelu on tärkeää, Tiilikainen totesi.

Erityislajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen on direktiivin nojalla kielletty, ministeri täydensi.

– Prosessi on ollut sen kaltainen, että jos suunnitellulla hakkuualueella on havaintoja liito-oravasta, niin pyydetään viranomainen paikalle. Ely-keskuksesta tulee joku, suunnittelee ja rajaa sen, mitä kohteessa voidaan toteuttaa. Hän palaa ely-keskukseen ja aloittaa hallinnollisen päätöksen tekemisen asiasta.

– Tätä liito-oravan kanssa elämistä on opeteltu kymmenen vuoden ajan, ja nyt uskomme, että metsäammattilaiset ovat jo oppineet, miten homma toimii. Hallintopäätöksen tekemisestä luovutaan. Tarvittaessa ely-keskus toki auttaa asiassa edelleen.

Luonnonsuojelualueiden kepittäminen säästää ministerin mukaan kuusi miljoonaa euroa tällä vaalikaudella.

– On olemassa sähköiset kartat ja jos halutaan, niin suunnilleen puolen metrin tarkkuudella tiedetään, missä kukanenkin liikkuu. Tämän takia on tarpeetonta kaikkea luonnonsuojelualueita enää kepeillä merkitä metsään tai soille.

Maatalouden puolelta Tiilikainen muistuttaa nitraattiasetuksen muuttamisesta.

– Jos lokakuussa on sateista eikä pääse lantaa levittämään, sen sijaan että viljelijä anoo, että saisinko nyt pliis levittää lantaa vielä marraskuussa pellolle, hän voi nyt vain ilmoittaa tekevänsä sen.

Lannan kuormaamiseen liittyvää sääntelyä on myös kevennetty.

– Enää ei vaadita, että kuorma-alueen pohja on oltava asvaltoitu. Riittää, että alusta on kovaa, jotta koneet pääsevät siinä liikkumaan ja jos lantaa roiskahtaa maahan, se saadaan talteen.

Päätökset helpottavat Tiilikaisen mukaan työtä ja alentavat kustannuksia.