Tehyn Millariikka Rytkönen ministeri Saarikon tapaamisesta: Haamuhoitajien kitkemiseen sitoutuminen oli läpimurto, mutta lakiakin täytyy kiristää

Hoiva-ala

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy vaatii hoitajamitoituksista sitovat kirjaukset lakiin vanhustenhoidossa.

– Pelkkä luku ei riitä, laatu on turvattava, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen toteaa tiedotteessaan.

Hän sanoo, että muutokset hoidon tarpeessa sekä saattohoitotilanteet on jatkossa otettava huomioon.

– Mitoitukseen voidaan laskea vain välitöntä hoitotyötä tekevä henkilöstö, toisin kuin nyt. Laiminlyönnistä tulee määrätä tuntuvat sanktiot.

Tehy osallistui perjantaina perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) johdolla pidettyyn työkokoukseen vanhuspalveluiden laadun parantamisesta.

– Otimme tapaamisessa esille lainsäädäntömuutostarpeet, Rytkönen toteaa.

– Kaikkiaan sääntöjen noudattamisen on oltava edullisempaa kuin noudattamatta jättämisen. Nythän näin ei ole. 

Rytkösen mukaan Säätytalolla pidetyssä työkokouksessa käytiin rakentavaa keskustelua.

Läpimurto saavutettiin Rytkösen mielestä siinä, että hoiva-alan yritykset sitoutuivat ilmoittamaan hoitajien määrät rehellisesti ja kitkemään haamuhoitajailmiön pois.

Tehyn mielestä vanhustenhoidon ongelmat on tunnistettu ja suurelta osin myös tunnustettu. Osallistujat sitoutuivat jatkamaan vuoropuhelua ja saavuttivat yhteisen näkemyksen 25:ssä vanhusten hoitoon liittyvässä asiassa. 

Tehylle oli erityisen tärkeää, että kaikki osapuolet ovat valmiita sitoutumaan henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä hoiva-alan houkuttelevuudesta huolehtimisesta, Rytkönen kertoo.

– Osapuolet olivat samaa mieltä myös siitä, että palveluntuottajien lakiin tulee kirjattu tuntuva sanktiointi tietoisista toistuvista laiminlyönneistä hoivan laadussa.