Suomen piispat haluavat uskonnon ja suomalaisen kulttuuriperinnön näkyvän kouluissa

Joulujuhlakohu

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat rohkaisevat yhteisessä kannanotossaan kasvattajia kouluissa ja päiväkodeissa pitämään esillä kulttuuriperintöä. Piispat vetoavat koulujen rehtoreihin ja päiväkotien johtajiin, jotta koulujen ja päiväkotien toimivaa yhteistyötä ei katkaistaisi.

Piispat toivoisivat myös perustuslakivaliokunnalta kannanottoa siihen, voidaanko koulun yhteisiä juhlia järjestää kirkossa.

Piispojen mielestä uskontoja ei tule eristää eikä siirtää pois silmistä.

– Ennakkoluulot vähenevät, kun uskontojen ja katsomusten kohtaamista ei väistetä, vaan se hyväksytään osaksi jokapäiväistä elämää, piispat toteavat kannanotossaan.

Piispojen mielestä koulun yhteisessä juhlassa laulettava yksittäinen virsi tai joulukuvaelma ei tee tilaisuudesta uskonnollista, vaan kysymys on suomalaisesta kulttuuriperinnöstä.

Niin ikään kirkot ovat osa suomalaista kulttuuriomaisuutta ja monenlaista yhteistä käyttöä varten.