Suomen Keskustayrittäjät: Yrittäjämyönteinen hyvinvointialue palvelee asukkaitaan parhaiten

Keskustayrittäjät

Valittavissa aluevaltuustoissa on tärkeää olla mukana yrittäjiä ja yrittäjien merkityksen tunnistavia päättäjiä, Suomen Keskustayrittäjät kertoo kannanotossaan.

Keskustayrittäjien mukaan yrittäjämyönteinen hyvinvointialue ja maakunta menestyy ja heijastaa elinvoimaa asukkailleen ja yrityksilleen. 

– Hyvinvointialueilla tarvitaan monipuolinen palvelukokonaisuus. Se muodostuu julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä.  Palveluverkoston yhtenä tärkeänä osana ovat sote- ja muita palveluita tuottavat yksinyrittäjät ja pienyrittäjät, joiden toimintamahdollisuudet on huomioitava myös tulevaisuudessa, Keskustayrittäjät kertovat tiedotteellaan.

Keskustayrittäjät toteaa, että uusilla hyvinvointialueilla on nähtävä nyt uudet mahdollisuudet, verkostoiduttava ja tehtävä asioita eri tavoin kuin aikaisemmin. Uusissa palveluorganisaatioissa myös pienille, joustavasti ja edullisesti toimiville yrityksille on oltava sijansa.

– Nyt on aika vaikuttaa ja käyttää ääntä aluevaaleissa.