Suomeen perustetaan Genomikeskus

Geenitiedosta toivotaan apua sepelvaltimotaudin, diabeteksen ja syöpien ehkäisyyn
Kotimaa

Hallitus esittää eduskunnalle lakia Genomikeskuksen perustamisesta. Keskuksen tehtäväksi tulisi toimia kansallisena asiantuntijaviranomaisena ihmisen geneettisen tiedon käsittelyä ja terveyteen liittyviä geneettisiä analyysejä koskevissa asioissa.

Tarkoitus on tukea geneettisen tiedon vastuullista ja yhdenvertaista käyttöä ihmisten terveyden hyväksi. Kansanterveydellisten sairauksien diagnosoinnin, seurannan ja hoidon arvioidaan paranevan, kun genomitietoa saadaan paremmin käyttöön.

Näitä tauteja ovat esimerkiksi sepelvaltimotauti, diabetes ja monet syövät. Tavoite on, että genomitietoon perustuva tieto riskeistä saataisiin terveydenhuollon arkikäyttöön.

Genomilla on vaikutusta myös monien lääkkeiden tehokkuuteen eri ihmisillä. Esimerkiksi tiettyjen mielialalääkkeiden, rytmihäiriölääkkeiden, verenohennuslääkkeiden ja kodeiinin tehokkuus vaihtelee.

Geneettisen tiedon paremman hyödyntämisen odotetaan edistävän myös yritysten investointeja sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Lain on määrä tulla voimaan vuodenvaihteessa. Seuraavassa vaiheessa on määrä antaa säännökset terveyteen liittyvistä geneettisistä analyyseistä ja geneettisen tiedon käsittelystä ja tallentamisesta.

Keskuksen kustannukset olisivat perustamisvuonna 1,5 miljoonaa euroa ja sen jälkeen noin miljoona euroa vuodessa. Tarkoitus on, että keskus toimisi verkostomallina, eli asiantuntijoiden ei tarvitsisi siirtyä Genomikeskuksen palvelukseen. Hallinnollisesti keskus sijaitsisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa itsenäisenä laitoksena ja sitä ohjattaisiin sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Alueellistaminen ei ole tässä tapauksessa esillä, vaan lakiehdotus lähtee siitä, että Helsinki on ainoa mahdollinen sijoituspaikka toimivalle Genomikeskukselle.

Genomikeskusken perustaminen on osa kansallista genomistrategiaa, josta päätettiin viime hallituskaudella vuonna 2017. Asia on kirjattu myös nykyisen hallituksen ohjelmaan.