Sotainvalidien pääsyä valtion korvaamaan laitoshoitoon helpotetaan

Sotainvalidit

Sotainvalidien pääsyä valtion kustantamaan laitoshoitoon ollaan helpottamassa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan yhteisellä lakialoitteella.

Tarkoituksena on muuttaa sotilasvammalakia niin, että sotainvalideille kustannettavien palveluiden kriteerinä olevaa työkyvyttömyyden haitta-astetta laskettaisiin. 

Jatkossa ne sotainvalidit, joiden arvioitu invaliditeettiprosentti on vähintään 10 prosenttia, olisivat oikeutettuja Valtiokonttorin kustantamaan laitoksessa annettuun hoitoon, jos he eivät terveydentilan vuoksi enää selviydy kotona. Nyt raja on 20 prosentissa.

Lakialoite on koko sosiaali- ja terveysvaliokunnan yhteinen. Valiokunta käsittelee aloitteen kiireellisenä asiana. 

Sotainvalideja oli vuoden 2018 alussa yhteensä noin 1 500.