Sisäministeriö asetti uuden työryhmän edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pelastusalalla

Tasa-arvo

Sisäministeriö on asettanut uuden pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän. Työryhmän tehtävänä on seurata ja edistää Pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelman toteutumista.

Toimintaohjelmalla pyritään vastaamaan puutteisiin, jotka tunnistettiin aiemman työryhmän selvitystyössä.