Sipilä: Pormestariehdokas Laura Kolbe tuntee Helsingin haasteet

”Kestävä kehitys uhkaa Helsingissä surkastua pelkäksi brändipuheeksi, mikäli Suomen viimeinen kivihiililaitos löytyy keskeltä pääkaupunkiamme.”
Helsinki

Keskustan puheenjohtajan, pääministeri Juha Sipilän mukaan pormestariehdokas Laura Kolbe on erinomainen vaihtoehto helsinkiläiselle äänestäjälle.

– 100-vuotias Suomi tarvitsee kestävästi kasvavan pääkaupungin ilman vastakkainasettelua maakuntien kanssa. Laura Kolbe on tätä ajattelua usein korostanut, Sipilä kuvailee blogissaan.

Sipilän mukaan Kolbe tuntee Helsinkiä vuosikausia riivanneet ongelmat, kuten pitkäaikaistyöttömyyden, palvelujen riittämättömyyden, ihmisten ja kaupunginosien eriarvoistumisen, asuntopulan sekä asumisen kalleuden.

– Kaupunkilaisten äänen on kuuluttava nykyistä paremmin Helsingin päätöksenteossa. Tuoreessa muistissa ovat Keskuspuiston käsittely yleiskaavassa ja Malmin lentokentän kohtalo, Sipilä korostaa.

Sipilä muistuttaa, että Helsingissä on tehty monia valtakunnallisestikin edistyksellisiä ratkaisuja, mutta paljon on vielä tehtävää.

Esimerkkinä Sipilä nostaa esille ministeri Kimmo Tiilikaisen esityksestä tehdyn päätöksen Raide-Jokerin rakentamisesta.

– Kuntapolitiikassa haasteisiin tartutaan yhdessä. Helsingissä Keskusta on aina ollut yhteistyötä yli puoluerajojen rakentava ryhmä ja kantanut omalta osaltaan vastuuta.

Sipilä perää helsinkiläisiltä päättäjiltä tahtoa ja rohkeutta, jotta kestävää kehitystä edistävät konkreettiset toimet etenisivät.

– Helsinkiläisten kodit lämpenevät kivihiilellä ja muulla tuontifossiilisella. Kestävä kehitys uhkaa Helsingissä surkastua pelkäksi brändipuheeksi, mikäli Suomen viimeinen kivihiililaitos löytyy keskeltä pääkaupunkiamme.

Sipilän mielestä Helsingin pitäisi siirtyä julkisessa liikenteessä nopealla aikataululla sataprosenttisesti uusiutuvaan energiaan ja puurakentamiselle on annettava viimein aito mahdollisuus.

– Jokien on voitava virrata vapaana ja viheralueiden vihertää, vaikka kaupunki kehittyy samalla. Nämä kaikki ovat tärkeitä asioita Helsingin Keskustalle.

Sipilä muistuttaa, että helsinkiläiset itse päättävät äänestyskopissa, miten kaupunkia tulevaisuudessa kehitetään.

–  Keskustan vaihtoehto on kestävä, puhdas, työllistävä ja kulttuuriltaan rikas Helsinki, jossa kaikista helsinkiläisistä ja koko kaupungista pidetään huolta.