Sipilä: Ilmastotavoitteiden saavuttaminen ei edellytä suomalaisesta elämänmuodosta luopumista – ”On aika lopettaa ilmastopolitiikalla syyllistäminen”

Puoluevaltuusto

Keskustan puheenjohtajan, pääministeri Juha Sipilän keskeisin viesti ilmastokeskusteluun on toivo.

– Kansainvälisellä taivaalla on paljon tummia pilviä, mutta ratkaisun avaimet ovat käsissämme. Suomi voi olla kokoaan suurempi toimija ilmastopolitiikassa, Sipilä sanoi puoluevaltuuston kokouksessa Turussa.

Sipilän mielestä ilmastotavoitteiden saavuttaminen ei edellytä suomalaisesta elämänmuodosta luopumista.

– Tulevaisuudessakin voimme kuljettaa lapsia harrastuksiin omalla autolla, asua halutessamme omakotitalossa tai kerrostalossa maalla tai kaupungissa ja vielä matkustaa. Näitä kaikkia asioita tehdään kuitenkin jatkossa entistä ympäristöystävällisemmällä tavalla.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvitaan kolme asiaa, Sipilä sanoi. Ne ovat arjen kulutustottumusten muuttaminen, hiilinielujen kasvattaminen ja uuden tekniikan käyttöönotto niin energiantuotannossa kuin muualla yhteiskunnassa.

– Kotimaisessa keskustelussa on aika lopettaa ilmastopolitiikalla syyllistäminen. Ryhdytään yhdessä töihin.

Kulutusta ohjata ympäristöystävällisempään suuntaan verotuksen avulla, Sipilä sanoo.

– Me ihmiset haluamme tehdä hyvää, kun vaan siitä tehdään riittävän helppoa. Tarvitsemme kohtuutta, kestävyyttä ja kiertotaloutta.

Hiilinielujen merkitys on ilmastonmuutoksen ehkäisyssä äärimmäisen merkittävä, Sipilä muistutti.

– Istuttamalla metsiä voidaan kasvattaa hiilinieluja. Suomalaisina voimme osallistua hiilinielujen lisäämiseen niin täällä Suomessa kuin maailmalla.

Sipilä on esitellyt EU-komission puheenjohtajalle Jean-Claude Junckerille Suomen aloitteen metsärahaston perustamisesta osaksi EU–Afrikka –investointiohjelmaa. Se tähtää sekä ilmastonmuutoksen hillintään että uuden työn luomiseen Afrikan kasvavalle nuorisolle.

Sipilä totesi viimeaikaisten tutkimusten osoittavan, että Suomessa metsänkasvu on ollut nopeampaa kuin aiemmin arvioitiin.

– Kestävä maa- ja metsätalous voivat olla merkittävä palanen Suomen toimissa hiilidioksidipäätösten vähentämisessä. Traktoreilla ajatetaan vielä tulevaisuudessakin. Ne vain toimivat biopolttoaineilla tai sähköllä.

Keskustajohtaja Juha Sipilä havainnollisti politiikkatavoitteita itse tekemänsä apilan avulla. (Kuva: Jaakko Martikainen)

EU:n on otettava ilmastojohtajuus, Sipilä linjasi esitellessään luottamuksen apilan uutta vastuunkanto-terälehteä puoluevaltuustolle.

Sotkamon puoluekokouksessa ensi kertaa nähdyn luottamuksen apilan avulla keskusta linjaa tulevaa eduskuntavaaliohjelmaansa.

– Haluamme luoda männyn vihreän unionin, joka on kiertotalouden johtava maanosa ja jossa edistetään uusiutuvien raaka-aineiden kestävää käyttöä, Sipilä sanoi.

Vastuunkanto-terälehti on jaoteltu neljäksi teesiksi: yhteinen maapallomme, rauha ja turvallisuus, ratkaisujen EU ja turvallinen arki.

– Tutkimuksen ja kehityksen kautta haluamme luoda EU:sta globaalin innovaatiokeskittymän. Sisämarkkinat on laitettava vihdoinkin kuntoon ja toimivien sisämarkkinoiden avulla on luotava pohja digitalisaation ja tekoälyn edelläkävijyydelle, Sipilä sanoi.

Hänen mielestään Suomella on tuhannen taalan paikka edistää asiaa ensi vuonna EU-puheenjohtajamaana.

Keskustan puoluehallitus hyväksyi perjantaina sisäisen turvallisuuden ohjelman.

– Huolehdimme arjen turvallisuudesta myös tehokkaalla rajojen valvonnalla sekä luotettavalla poliisin ja muiden turvallisuusviranomaisten toiminnalla. Turvallinen arki kattaa myös kodin ja lähisuhdeväkivallan. Kenenkään ei pidä joutua pelkäämään kotona, Sipilä korosti.

Muita apilan terälehtiä ovat huolenpito, realistinen vihreys ja osaava kasvu. Jälkimmäinen on vielä esittelemättä.