Selvitys: Opintotuen tulorajoja voisi nostaa reippaasti

Opintotuki

Opintotuen tulorajoja voitaisiin nostaa reippaasti, ilmenee Palkansaajien tutkimuslaitoksen opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemästä selvityksestä.

Opintotuen tulorajoilla pyritään siihen, että suurituloiset opiskelijat eivät voi nostaa opintotukea.

Raportista ilmenee, että nykyiset tulorajat kuitenkin estävät opiskelijoita tienaamasta niin paljon kuin he haluaisivat ja vaikutukset näkyvät laajassa osassa opiskelijoiden tulojakaumaa.

Raportissa selvitettiin vaihtoehtoja opintotuen nykyisille tulorajoille. Niitä olivat rajojen nostaminen tai laskeminen, poistaminen kokonaan tai muuttaminen rajaveroasteen tapaiseksi säännöksi.

Tulorajojen poistamisen haitta voisi selvityksen mukaan olla, että myös erittäin suurituloiset opiskelijat alkaisivat nostaa opintotukea.

Nykyistä tiukemmat rajat taas arvioidaan merkittäväksi esteeksi opiskelijoiden ansiotyölle, minkä lisäksi ne alentaisivat heidän hyvinvointiaan ja lisäisivät opintotuen takaisinperintää.

Selvityksen mukaan haitallisista tulovaikutuksista päästäisiin laajasti eroon, jos esimerkiksi yhdeksän kuukautta opintotukea nostavan tuloraja olisi 18 000 euroa nykyisen 12 000 euron sijaan.

Perusteluissa sanotaan, että harva opiskelija tienaisi tätä tulorajaa enempää. Verotulot ja tulonsiirrot huomioiden tämä vaihtoehto lisäisi julkisyhteisöjen nettotuloja arviolta 5,9 miljoonaa euroa vuodessa.

Rajaveroasteen kaltainen sääntö puolestaan toimisi niin, että opintorahaa ei tarvitsisi maksaa takaisin tulorajan ylittävältä osalta, vaan ylimeneviä tuloja verotettaisiin enemmän.

Jos tuloraja säilyisi ennallaan ja takaisinperintä muutettaisiin 50 prosenttiyksikön lisäveroasteeksi, kasvaisivat julkisyhteisöjen verotulot arvion mukaan 4,5 miljoonalla eurolla vuodessa.

Opintotuen tulorajat -selvityksen teetti opintotukikysymyksistä vastaava eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.), jolle raportti luovutettiin torstaina Helsingissä.

– Opiskelijoiden tulee saada arvokasta työkokemusta opintojen ohella, mutta opintotuen tulorajat koetaan työntekoa lannistavina. Siksi on oleellista, että julkisen keskustelun ja tulevaisuuden päätöksenteon tueksi saadaan tutkimustietoa, Terho sanoo tiedotteessa.

Ministeri kertoo, että olisi tutkimustiedon perusteella itse valmis korottamaan tulorajoja huomattavasti tai jopa luopumaan niistä kokonaan.

Raportin taustalla on Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimus, jossa selvitettiin vuonna 2008 tapahtuneen opintotuen tulorajojen noston vaikutuksia opiskelijoiden tuloihin.

Tulosten mukaan tulorajojen korotus nosti tuolloin opiskelijoiden tuloja laajassa osassa tulojakaumaa, ei pelkästään vanhan tulorajan tietämillä olleilla opiskelijoilla.

Tutkimuksessa myös havaittiin, että tulorajojen muutokset eivät vaikuttaneet merkittävästi opintotuen käyttöön.

Tutkimuksessa ja raportissa ei oteta kantaa siihen, miten tulorajojen nosto vaikuttaisi opiskeluun tai miten opintotuen muutokset vaikuttaisivat muihin tulonsiirtoihin, kuten yleisen asumistuen tai kotihoidon tuen käyttöön.