Rehn ja Lindström: Lisää rahaa Saloon

Työllisyys

Hallitus tukee Salon alueen elpymistä rahoittamalla jo toimivien yritysten kasvua sekä tukemalla investointien houkuttelemista ja uuden yritystoiminnan syntymistä.

Täydentävästä lisätalousarviosta tukitoimiin kohdistetaan 17 miljoonaa euroa ja TEM:n kehyksen sisältä 5 miljoonaa euroa.

– Tämänpäiväisellä rahoituspäätöksellä tuetaan Microsoftilta irtisanottujen työllistymistä ja yrittäjäksi ryhtymistä. Pyrimme samalla estämään aivovuotoa ja varmistamaan, että alan vahva osaaminen säilyy Suomessa, toteaa elinkeinoministeri Olli Rehn.

– Salon seudun viime vuosien työpaikkamenetykset ovat olleet poikkeuksellisen äkillisiä ja rajuja, perustelee oikeus- ja työministeri Jari Lindström.

Vuoden 2008 jälkeen seudulta on kadonnut noin 6 000 työpaikkaa, joista 4 500 teollisuudesta. Kaupungin työttömyysaste oli syyskuussa 15,3 prosenttia.

Hallitus esitti jo syyskuussa kolmannessa lisätalousarviossaan työllisyysmäärärahoja palkkatukeen ja starttirahaan.

Lisämääräraha on yhteensä 21,6 miljoonaa euroa, josta 1,6 miljoonaa euroa on tarkoitus käyttää Microsoftin irtisanomistilanteiden hoitamiseen. Tähän haetaan rahoitusta myös Euroopan globalisaatiorahastolta.

Salossa on laadittu suunnitelmaa alueellisesta osaamiskeskuksesta, joka perustuu paikalliseen, älylaitteiden huipputason tuotekehitys- ja tuotanto-osaamiseen. Keskus pyrkii tukemaan uudistuvaa liiketoimintaa sekä tarjoamaan alustan korkeakouluyhteistyölle.

– Salon tapauksessa vain työpaikkoja on menetetty. Osaaminen on edelleen alansa huippua, korostaa ministeri Lindström. – On näyttöä siitä, että eri alojen yritykset ovat olleet erittäin kiinnostuneita Microsoftilta vapautuvasta osaamisesta.

Lisämäärärahaa luvassa Saloon

  • TEKESin Digiboosti -lisämääräraha 10 M€
  • Finpro Invest In/ICT-sektorin lisämääräraha 2 M€
  • Yritysten kehittämishankkeisiin lisävaltuus 5 M€, joka kohdennetaan Microsoftin työpaikkamenetyksistä kärsiville alueille.
  • Siirtyvien yritystukivaltuuksien nosto 10:stä 20:een M€
  • Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmasta (EU-rakennerahasto-ohjelma) 5 M€ yritysten kehittämishankkeisiin Salon seudulle ja muille äkillisen rakennemuutoksen paikkakunnille