Raportti: Ruokajärjestelmä on nähtävä kokonaisuutena – yhden kohdan korjaus saattaa aiheuttaa ongelman toisaalla

Ruokajärjestelmä

Ruokajärjestelmä on monimutkainen vyyhti, jossa muun muassa ympäristö, ravitsemus, valta ja markkinat kytkeytyvät toisiinsa.

Jos sitä ei ymmärretä kokonaisuutena, yhtä kohtaa korjaamalla aiheutetaan ongelmia toisaalla, tuore raportti varoittaa.

Suomenkin ruokajärjestelmä on jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden maiden vastaavien kanssa.

– Esimerkiksi kotieläintuotannon vähentäminen vain Suomessa voisi johtaa siihen, että ympäristökuormitus vähenisi täällä, mutta kasvaisi lisääntyvän tuonnin seurauksena muualla, e2 Tutkimuksen ja Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen raportti huomauttaa.

uun muassa ilmastonmuutoksen vuoksi ruokajärjestelmää on muutettava entistä kestävämmäksi. Tutkijat muistuttavat kuitenkin, että tämä vaatii aikaa.

Yksittäisten asioiden ja yhdensuuntaisen ruokaketjun sijaan pitäisi tällöin nähdä koko monimutkainen järjestelmä, jossa yhdellä toimijalla voi olla useita rooleja, kuten tuottajan, jalostajan tai kauppiaan roolit kuluttajan roolin ohella.

– Järjestelmässä myös yhden hävikki, jäte tai sivuvirrat voivat olla toiselle raaka-aineen, ravinteiden tai energian lähde, tutkijat toteavat tiedotteessaan.

Raportin kirjoittajat uskovat, että vähitellen ruokajärjestelmä saattaa jakautua nykyistä selvemmin kahtia hintavetoiseen ja vuorovaikutusvetoiseen järjestelmään.

Pitkä ruokaketjun mahdollistaa myös epäeettisen toiminnan. Tämän vastavoimaksi ovat koko ajan vahvistumassa tuottajien ja kuluttajien suorat yhteydet, jotka antavat päätäntävaltaa takaisin pienille toimijoille.

Raportissa pohditaan myös julkisen vallan ja markkinavallan vaikutusta ruokajärjestelmässä.

Osa kansalaisita katsoo, että valtion pitäisi vetäytyä ruokajärjestelmästä, toisin sanottuna maatalouden tukipolitiikasta, ja antaa se kokonaan markkinoiden hoidettavaksi.

Tämä johtaisi raportin mukaan paitsi maataloustukien, myös muun muassa ravitsemussuositusten loppumiseen. Myös tukein ympäristöohjaus loppuisi.

– Tukien loppuminen säästäisi budjettivaroja, mutta toisaalta heikentäisi maatalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä, ja maatilojen määrä laskisi nopeasti, selvityksessä arvioidaan.

Tuntematon ruokajärjestelmä – Eväitä kokonaisuuksien ymmärtämiseen –raportin ovat kirjoittaneet MMT Kaisa Karttunen ja MMM Anni Savikurki e2 Tutkimuksesta sekä tutkimusjohtaja KTT Tuomas Kuhmonen Turyn yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.