Puolustusministeri Niinistö: Nuoria miehiä ei saa pakottaa vasten tahtoaan samaan tupaan naisten kanssa

Yhteistuvat nousivat esiin, kun reservin luutnantti Kaisa-Maria Tölli julkaisi vastikään kirjan naisten armeijakokemuksista
Armeija

Naisten asema puolustusvoimissa puhuttaa. Reservin luutnantti Kaisa-Maria Tölli haastatteli Häiriö! Nainen intissä -kirjaansa armeijan käyneitä naisia, joista suuri osa oli kokenut erilaista kiusaamista tai häirintää asepalveluksensa aikana. 

Tölli esittää kirjassaan yhdeksän ehdotusta toimiksi, joiden 15 reserviupseerikoulutuksen saaneen naisen työryhmä arvioi parantavan tilannetta.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) mukaan lähes kaikki ehdotukset – tiedon lisääminen, kutsuntojen ja vertaisarvioinnin kehittäminen, naisten määrän lisääminen tietyissä yksiköissä, syrjäytymisen ehkäiseminen ja naisten motivoiminen sotilasuralle – ovat puolustusvoimissa jatkuvasti työn alla. 

Niinistö kertoo Suomenmaalle, että yhteismajoitusta ei hänen kaudellaan kokeilla. Töllin työryhmän mukaan yhteistuvat parantavat tutkitusti yhteishenkeä ja ehkäisevät näin kiusaamista.

– Ei voida edellyttää, että nuoret miehet joutuisivat majoittumaan mahdollisesti täysin vasten tahtoaan vastakkaisen sukupuolen kanssa. On muistettava, että miehet suorittavat velvollisuuttaan ja naiset ovat vapaaehtoisia, Niinistö sanoo.

Naisten paremmista etuuksista, eli 45 vuorokauden koeajasta – jonka kuluessa nainen saa halutessaan lopettaa intin ilman seuraamuksia – ja korotetusta päivärahasta luopumista Niinistö pitää tavoittelemisen arvoisina.

Lainsäädännön muutoksia ei kuitenkaan ehditä tehdä, ja yksittäisten muutosten sijaan pitäisi tarkastella asiaa laajemmin. 

– Tällä hallituskaudella ei ole enää mahdollisuutta valmistella asiaan liittyvää uutta lainsäädäntöä. Samalla olisi hyvä katsoa laajemminkin varusmiespalvelukseen liittyviä muita mahdollisia korjaustarpeita, ministeri jatkaa.

Lähde: Puolustusvoimat (Kuva: Puolustusvoimat)

Töllin kirjassa esitettyjä asioita on tutkittu aiemminkin. 

– Puolustusvoimat toteuttaa joka saapumiserälle loppukyselyn, jonka kysymykset voidaan erotella sukupuolittain. Loppukyselyiden perusteella saadaan kuva muun muassa epäasiallisesta käyttäytymisestä, Niinistö valottaa.

Lisäksi puolustusvoimat osallistui itsenäisyyden juhlavuoden 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen tekemällä varusmiesten tasa-arvotutkimuksen, jonka tulokset julkaistiin 2017.

Tutkimuksessa selvitettiin sekä naisten että miesten kielteisiä kokemuksia armeijassa. Tulokset olivat samansuuntaisia Töllin havaintojen kanssa: naisista 42 prosenttia ilmoitti kokeneensa kiusaamista, kun Töllin aineistoissa vastaava luku on 62.

Miesten kokemukset olivat selvästi parempia, heistä 14 prosenttia kertoi huonosta kohtelusta.

– Yksilön kokemus varusmiespalveluksesta vaihtelee. Varusmiespalvelus voi olla henkinen haaste myös miehille. Puolustusvoimat kerää jatkuvaa palautetta varusmiehiltä palveluksen aikana koetuista asioista ja ulkopuolinen tutkimustaho laatii säännöllisesti varusmiehiä koskevan tasa-arvokyselyn.

Ministerin mukaan tasa-arvotutkimuksen tulosten seurauksena annettiin käsky kaikille Puolustusvoimien organisaatioon kuuluville joukoille, jossa todettiin, että sukupuolista tai seksuaalista häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista käytöstä ei hyväksytä, vaan siihen pitää puuttua.

– Lisäksi varusmiehiä kouluttavat joukko-osastot velvoitettiin tarkistamaan, että epäasiallista käyttäytymistä koskeva ohjeistus on helposti saatavilla, Niinistö toteaa.

Tutkimuksessa kysyttiin myös kehittämisehdotuksia, joita saatiin 179.

Suositukset koskivat liikuntakoulutusta, huoltoa ja varusteita, lomia, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tukemista, majoitusta, esimies- ja ryhmätyötä, sosiaalista tukea ja puuttumisen keinoja.

Yhteismajoituksesta tutkimuksen tekijät toteavat, että asia vaatisi lisää tutkimusta ja analyysia ennen käytännön kokeiluja. 

– Laaja Koulutus 2020 -ohjelma käynnissä olevine kokeiluineen vastaa myös tehtyjen selvitysten ja tutkimusten tulosten pohjalta kokonaisvaltaisemmin esille nostettuihin haasteisiin, Niinistö summaa.