Psykoterapiakeskus Vastaamo haettu konkurssiin – liiketoiminnan myynnistä Vervelle tehty esisopimus

Vastaamo

Tietomurron kohteeksi joutunut Psykoterapiakeskus Vastaamo on haettu konkurssiin torstaina. Tietomurrossa Vastaamon asiakastietoja varastettiin ja levitettiin verkossa.

Yhtiö kertoi verkkosivuillaan torstaina, että sen liiketoiminta on tarkoitus myydä Vervelle.

Liiketoiminnan myyminen edellyttää Vastaamon konkurssipesän pesänhoitajan sekä velkojien hyväksyntää. Vastaamo kertoo tiedotteessaan, että keskustelut yhtiön suurimpien velkojien kanssa on jo aloitettu.

Vastaamo oli aiemmin asetettu selvitysmenettelyyn ja yhtiön tilannetta arvioituaan selvitysmies Lassi Nyyssönen teki päätöksen, ettei selvitystilamenettelyn tekeminen ole mahdollista. Siksi Nyyssönen on jätti torstaina Helsingin käräjäoikeuteen Vastaamon konkurssihakemuksen.

Helsingin käräjäoikeuteen jätetystä konkurssihakemuksesta selviää, että Vastaamon varat ovat 2,2 miljoonaa euroa ja velat 5,9 miljoonaa.

Yhtiön suurimmat velkojat ovat Osuuspankki, rahoitusyhtiö Finnvera, eläkeyhtiö Ilmarinen sekä verottaja. Pesänhoitajaksi on esitetty varatuomari Nina Aganimovia.

Vastaamo jatkaa asiakastyötään 1. maaliskuuta asti, ja sen työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä Verveen. Vastaamo kehottaa asiakkaitaan keskustelemaan terapeuttinsa tai psykiatrinsa kanssa terapiasuhteen jatkamisesta.

Sen sijaan Vastaamon potilasjärjestelmät eivät kuitenkaan siirry kaupassa uudelle omistajalle, vaan jäävät lain edellyttämällä tavalla Vastaamon potilasrekisteriin.

Verven toimitusjohtaja Hannu Ronkainen vakuuttaa, että yhtiöllä on käytössä ohjelmisto, joka täyttää Valviran asettamat A-luokan kriteerit tietoturvaohjelmistolle. Ronkainen sanoo suoraan, että Verven tehtävänä on palauttaa luottamus Vastaamon asiakkaisiin.

– Täytyy muistaa, että Vastaamossa tehty työ on ollut erinomaista ja arvokasta. Psykoterapeutit ovat tehneet sitä, kuten pitääkin, ja he jatkavat sitä työtä nyt Verven alla, Ronkainen sanoo.

Ronkaisen mukaan Vervellä on omat laatujärjestelmät ja tiukat tietoturvaan liittyvät ohjeet.

– Lähdemme siitä, että toimimme samalla tavalla myös tämän uuden toiminnan osalta. Ennen kaikkea käyttöönotettavat ohjelmistot ovat parhaat mahdolliset, jotta pystymme tietoturvan säilyttämään ja teroitamme niitä ohjeita henkilöstölle.

Vervellä on tällä hetkellä töissä 750 ihmistä ja Vastaamosta on siirtymässä yli sata työntekijää vanhoina työntekijöinä.

Ronkaisen mukaan Vastaamon asiakkaiden ei tarvitse tehdä oikeastaan mitään, kun toiminta siirtyy uuden yhtiön alle.

– Heidän tarvitsee tulla vain sen tutun terapeutin luo, jonka luona ovat tottuneet käymään aikaisemminkin. Toiminta jatkuu mahdollisimman keskeytymättömänä samojen ihmisten kanssa.

Vastaamon liiketoiminnan myynnistä on tehty esisopimus, mutta Ronkainen vaikenee kauppahinnasta.

– Niin kuin tiedät, niin näitä ei ruukata kertoa, kun kauppaa tehdään. Kauppa tehdään, jos asiat etenevät suunnitelmien mukaisesti konkurssipesän kanssa.

Vastaamo on toiminut vuokratiloissa, joten sillä ei ole kiinteistöomaisuutta. Ronkainen kertoo Verven pyrkivän jatkamaan toimintaa Vastaamon vanhoissa tiloissa.

Verve on kuntoutukseen keskittynyt yhtiö, jonka taustalla on kaksi säätiötä, Kuntoutussairaalasäätiö Kankaanpää ja Punkaharjun kuntoutussairaalasäätiö. Toiminta on alkanut yli 50 vuotta sitten veteraanikuntoutuksella.

– Toiminnan tuloksena syntyvät tuotot käytetään toiminnan kehittämiseen. Olemme hyvin vahvasti yhteiskuntavastuullinen yritys, Ronkainen taustoittaa.

Säätiöt toimivat Kankaanpäässä ja Punkaharjulla, joka on nykyään osa Savonlinnaa. Verven taloushallinto on keskitetty Ouluun.

Kuntoutussairaalasäätiö Kankaanpään on perustanut yli 30 vuotta sitten Kansaneläkelaitos Kela. Punkaharjun kuntoutussairaalasäätiön perustajina ovat puolestaan olleet sotaveteraanijärjestöt sekä potilasjärjestöistä Invalidiliitto ja Hengitysliitto.

– Perustajilla ei ole enää mitään määräysvaltaa säätiöissä, vaan ne toimivat itsenäisesti.