Pohjoisen kansanedustajat vetoavat ministeri Harakkaan – eivät pidä Oulun tieliikennekeskuksen toiminnan lopettamispäätöstä perusteltuna

Liikenne

Fintraffic Tie ilmoitti tiedotteella 8.11.2021 tieliikennekeskustoiminnan lopettamisesta Oulussa kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Päätöstä perusteltiin toimitilojen vuokrasuhteen päättymisellä, pohjoisen Suomen kansanedustajat kertovat yhteisessä kannanotossaan.

– Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun kansanedustajat eivät pidä Oulun tieliikennekeskuksen toiminnan lopettamispäätöstä perusteltuna ja vetoavat liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakkaan liikennekeskustoiminnan jatkamiseksi.

Päällimmäisinä huolenaiheina kansanedustajilla on pohjoisen Suomen liikenteenhallinnan pitkäjänteisen yhteistyön jatkuvuuteen, pohjoisten alueiden paikallistuntemukseen ja pohjoisten olosuhteiden ymmärrykseen sekä muiden tieliikennekeskusten resurssien ja osaamisen riittävyyteen liittyvät näkökulmat.

– Kaikilla edellä mainituilla seikoilla on vaikutus liikennetuvallisuuteen sekä liikenteen toimivuuteen pohjoisessa.

– Pohjoisessa on yli vuosikymmenen mittainen historia tiiviistä ja systemaattisesta liikenteenhallinnan viranomaisyhteistyöstä, jossa Oulun tieliikennekeskus on ollut operatiivisessa keskiössä, edustajat toteavat.

Pohjoisen liikenteenhallinnan viranomaisyhteistyö on perustunut pääosin toimijoiden paikallisuuteen, paikallistuntemukseen ja fyysiseen sijoittumiseen toistensa lähelle, edustajat kiittävät.

– Tiiviin yhteistyön ansiosta Oulun seutu on liikenteenhallinnassa maamme aktiivisimpia ja edistyksellisimpiä kaupunkiseutuja, jonka kehittämiä käytäntöjä on otettu käyttöön myös muilla suurilla kaupunkiseuduilla. Oulun tieliikennekeskus on toiminut seudullisen viranomaisyhteistyön operatiivisessa keskiössä ja yhteisen tilannekuvan osalta rajapintana viranomaistoimijoiden välillä.

– Oulun tieliikennekeskuksen toimialueena on maantieteellisesti puoli Suomea: Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat. Tuloksekas toiminta edellyttää vankkaa paikallistuntemusta koko pohjoisesta Suomesta sekä laajaa ymmärrystä pohjoisista, jopa arktisista sää- ja keliolosuhteista ja muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutuksista pohjoisiin olosuhteisiin, pohjoiset edustajat huomauttavat.

Päätöksen mukaisesti jatkossa Tampereen, Helsingin tai Turun tieliikennekeskusten olisi tarkoitus vastata koko ajan oman toiminta-alueensa ohella myös koko pohjoisen Suomen maanteiden liikenteenohjauksesta, liikenteelle tiedottamisesta ja tiestön kunnossapidon tukipalveluista, kansanedustajat ihmettelevät.

Merkittävästi kasvavan työmäärän vuoksi Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueen kansanedustajat esittävät huolensa muutoksen mahdollisista vaikutuksista tieliikenteen turvallisuuteen ja toimivuuteen koko Pohjois-Suomessa.

– Erityisesti tiestön kunnossapidon tukipalveluissa on ollut haasteita vaikeina talvina nykyisilläkin resursseilla, joten palveluiden keskittäminen etelään tulee vain vaikeuttamaan tilannetta Pohjois-Suomen osalta. Kansanedustajat vetoavatkin ministeri Harakkaan, jotta ministeriössä arvioitaisiin uudelleen päätöksen laajat vaikutukset ja päädyttäisiin yhteisesti toisenlaiseen lopputulemaan. Vuokrakuluissa säästäminen ei ole järkevä perustelu, liikenneturvallisuuden ja aluetuntemuksen menettämisen kustannuksella.