Perussuomalaisista vain joka toinen luottaa tieteeseen – Tiedebarometrin mukaan huuhaalle ei kuitenkaan löydy kasvualustaa

Tiedebarometri

Perussuomalaisista tieteeseen luottaa vain noin joka toinen, ilmenee tuoreesta Tiedebarometristä.

Toisessa ääripäässä ovat vihreät, joiden kannattajista lähes yhdeksän kymmenestä kertoo luottavansa tieteeseen.

Perinteisten puolueiden välillä ei ole havaittavissa suuria eroja. Lähimmäksi vihreiden tasoa yltävät kokoomuksen kannattajat.

Keskustan kannattajista 71 prosentilla luottamus tieteeseen oli joko hyvin suurta tai melko suurta.

Väitettä ”ilmastonmuutoksen eteneminen on vakava uhka, joka vaatii poliittisilta päättäjiltä tehokkaita toimia” tukee liki kolme neljästä suomalaisesta.

Ilmastonmuutoksen epäilijät ovat vähemmistössä, mutta heidän määränsä on kasvanut selvästi kolmessa vuodessa. Lukema on mittaushistorian toiseksi korkein.

Yhdeksän kymmenestä vihreiden kannattajasta pitää ilmastonmuutosta aitona uhkana, joka vaatii poliitikoilta toimia. Perussuomalaisten kannattajista alle kolmannes kokee samoin.

Tiedebarometrin perusteella Suomessa ei ole pelkoa huuhaalle myönteisen ilmapiirin leviämisestä.

Merkkejä kansalaisten ”tieteelle selkänsä kääntämisestä” ei löydetty. Tieteen toimijoihin kohdistuva luottamus on säilynyt korkeana ja jopa vähäisesti edelleen vahvistunut.

Tieteeseen yleisellä tasolla luottamusta tuntevien osuus on nyt tähänastisessa huippuarvossaan (69 prosenttia). Sama pätee yliopistoihin ja korkeakouluihin.

Suomalaisten usko vailla tiedeyhteisön tunnustusta oleviin ns. huuhaa-oppeihin ei ole suoranaisesti lisääntynyt. Samankaltaisiin johtopäätöksiin on päädytty myös kolmessa edeltävässä mittauksessa.

Kaiken kaikkiaan tulokset sopivat – edellisen barometrin tulosten tavoin – huonosti viime vuosien julkisen keskustelun teeseihin, joiden mukaan kansalaisten luottamuksen tieteeseen olisi pitänyt, jos ei aivan romahtaa, niin ainakin heikentyä.

Tieteen tiedotus ry:n teettämä kyselytutkimus on toteutettu vuodesta 2001 seitsemän kertaa. Tutkimukseen vastasi yli kaksituhatta henkilöä viime kesänä.