Paltan neuvottelujohtaja Anu Sajavaara nimitettiin valtakunnansovittelijaksi

Kotimaa

Uudeksi valtakunnansovittelijaksi on nimitetty Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelujohtaja Anu Sajavaara. Nimityksestä päätettiin tänään valtioneuvoston yleisistunnossa.

Valtakunnansovittelija nimitettiin työministeri Tuula Haataisen (sd.) esityksestä, mutta käytännössä työnantaja- ja työntekijäpuoli valitsevat vuorotellen ehdokkaansa sovittelijaksi.

Nykyinen valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala jätti hakematta jatkokautta.

Ennen Paltan neuvottelujohtajan pestiään Sajavaara on työskennellyt Paltan toimialapäällikkönä vuosina 2019–2021 ja työmarkkinapäällikkönä vuosina 2013–2019.

Aiemmin Sajavaara on toiminut Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n asiantuntijana vuosina 2005–2013 ja Liikenne- ja erityisalojen työnantajat LTY ry:n työmarkkina-asiamiehenä 1999–2005.

Tätä ennen hän on toiminut muun muassa Jyväskylän yliopistossa tutkijana, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa ja Euroopan unionin neuvostossa juristi-lingvistinä sekä asiantuntijatehtävissä kauppa- ja teollisuusministeriössä ja oikeusministeriössä.

Valtakunnansovittelijaksi haki viisi henkilöä.