Ovaska paalutti keskustan EU-vision: Panostukset turvallisuuteen ovat Suomen etu

Euroopan unioni

Keskustan tavoitteena on unioni, joka on turvallinen, vauras, kilpailukykyinen, kestävästi kehittyvä, alueellisesti eheä ja sosiaalisesti vastuuntuntoinen. 

Näin kansanedustaja Jouni Ovaska linjasi puolueensa ryhmäpuheessa keskiviikkona, kun eduskunta käsitteli valtioneuvoston EU-selontekoa.

Ovaskan mukaan turvallisuusyhteisönä entistä vahvempi EU on Suomen etu, kun maailmanjärjestys on muutoksessa.

Keskustaedustaja painotti, että unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa on syvennettävä.

– Euroopan ympäristössä on kasvavaa epävakautta. Unionilla on oltava riittävä keinovalikoima tehdä vakauttavaa ulkopolitiikkaa ja vaikuttavaa kriisinhallintaa. 

Eurooppalaisen yhteistyön on lisäksi palveltava taloutta ja työllisyyttä sekä uudistettava teollisuutta.

Ovaskasta EU:n tulee tukea myös kestävää maa- ja metsätaloutta.

– Suomelle metsien merkitys on keskeinen ja se on ymmärrettävä Brysselin kortteleissa. Metsäpolitiikan on oltava jatkossakin kansallisen päätäntävallan piirissä. 

Toimivat sisämarkkinat ovat Ovaskan mukaan EU:n elinvoimaisuuden ydin.

– Sisämarkkinoita on edelleen kehitettävä tavalla, joka vahvistaa kestävää kasvua ja kilpailukykyä. Työtä on jatkettava erityisesti palveluiden ja datatalouden sisämarkkinoiden kehittämisessä. Suomelle sisämarkkinoiden tuoma hyöty on merkittävä. 

Keskusta näkee, että kauppapolitiikalla on poistettava kaupan esteitä ja varmistettava tasapuoliset kilpailuolosuhteet, joilla helpotetaan yritysten vientimahdollisuuksia.

– EU:n kauppasopimusten verkostoa on edelleen laajennettava. Euroopan etu on entistä syvempi kauppa- ja investointisuhde Yhdysvaltojen kanssa.  

Ovaska uskoo, että eurooppalaiset panostukset digitalisaatioon sekä bio- ja kiertotalouteen tarjoavat Suomen elinkeinoelämälle uusia vientimahdollisuuksia.

Samalla osaamistasoa on nostettavat ja koulutuksen tasa-arvoa parannettava.

– Suomen etu on, että oppilaitoksemme ja korkeakoulut kytkeytyvät tiiviisti eurooppalaisiin koulutus-, tutkimus- ja innovaatioverkostoihin.