Onko tätä petoa Suomen metsissä liikaa? – Ministeriö esittää metsästykseen 307 poikkeuslupaa, WWF tyrmistyi

Ilves

Maa- ja metsätalousministeriö esittää 307 poikkeuslupaa ilveksen metsästykseen poronhoitoalueen eteläpuolisessa Suomessa. Keskeisenä perusteluna esitetään tarvetta lisätä tai ylläpitää ihmisten sietokykyä ilvestä kohtaan.

WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen sanoo tiedotteessa, että poikkeuslupia pitäisi myöntää vain sellainen määrä, joka mahdollistaa kannan kasvun. Tolvanen myös muistuttaa, että suomalaiset eivät koe ilveksiä ongelmaksi.

WWF:n vuonna 2018 teettämän mielipidemittauksen mukaan suomalaiset sietävät ilveksiä hyvin. Kyselystä selvisi, että selvä enemmistö (64 prosenttia) suomalaisista oli sitä mieltä, että ilveksiä ei ole liikaa.

Ilves on rauhoitettu metsästyslain nojalla koko maassa ympäri vuoden, mutta sitä voidaan metsästää poikkeusluvilla.

Tällä hetkellä Suomessa elää noin 2 100 aikuista ilvestä. Maan ilveskanta on kasvanut suotuisasti ja laji luokitellaan Suomessa jo elinvoimaiseksi. WWF kuitenkin muistuttaa, että viimeisten kuuden vuoden aikana kanta on taantunut metsästyksen takia noin neljänneksen.

WWF laskee, että ministeriön poikkeusluvilla voitaisiin verottaa nyt noin 15 prosenttia poronhoitoalueen eteläpuolisen Suomen ilveskannasta. Näiden lisäksi Riistakeskuksen on mahdollista myöntää myös vahinkoperusteisia poikkeuslupia. 

WWF pitää lukuja hyvin suurina.

– Ilveksen aiheuttamat vahingot kotieläintaloudelle ovat maltillisia poronhoitoalueen eteläpuolella. Se ei myöskään ole vaaraksi ihmiselle, Tolvanen sanoo.

Sen sijaan Tolvanen muistuttaa, että ilvekset pitävät aisoissa niin valkohäntäpeura- kuin kettu- ja supikoirakantoja.