MT-kysely: Keskustan kannatus parhaiten maaseudun asiaa ajavana puolueena on noussut

Maaseutu

Keskusta on suomalaisten mielestä 31 prosentin kannatuksella parhaiten maaseudun asiaa ajava puolue. Keskustan kannatus on noussut puolessa vuodessa kaksi prosenttiyksikköä, selviää Maaseudun Tulevaisuuden teettämästä mielipidekyselystä.

Toiseksi parhaiten maaseutuasiaa ajaa perussuomalaiset 15 prosentin kannatuksella. Kannatus ei ole muuttunut puolessa vuodessa koko kansan keskuudessa.

SDP:n kannatus maaseudun edun ajajana on noussut viidestä kahdeksaan prosenttiin.

Perussuomalaisten kannatuslukemissa on sukupuolten välillä suuri ero. Miehistä 22 prosenttia on sitä mieltä, että perussuomalaiset ajaa parhaiten maaseudun asiaa, kun naisista sitä mieltä on vain 7 prosenttia.

Kun tarkastellaan maaseutumaisten kuntien vastauksia, perussuomalaisten kannatus maaseutupuolueena on vahvinta (25 prosenttia) eli se on mennyt ohi keskustan (22 prosenttia).

Vielä tammikuussa keskustaa piti maaseutukunnissa parhaana maaseutupuolueena 28 prosenttia ja perussuomalaisia 22 prosenttia.

SDP:n kannatus maaseutukunnissa on noussut pari prosenttiyksikköä 7 prosenttiin ja ei osaa sanoa -vastausten kolme prosenttiyksikköä 30 prosenttiin.

Puolueittain tarkasteltuna muutokset mahtuvat virhemarginaaliin.

Kokoomusta, vihreitä ja vasemmistoliittoa parhaana maaseudun asianajajana pitää kutakin 3–4 prosenttia vastanneista.

Keskustan kannatus maaseutupuolueena lisääntyy sitä mukaa, mitä vanhempia vastaajat ovat. Perussuomalaisten kannatus käyttäytyy päinvastoin.

Puoluekannoittain tarkasteltuna puolueiden kannattajat pitävät yleensä omaa puoluettaan parhaana maaseutupuolueena.

Poikkeuksia ovat kokoomus ja vihreät, joista suurempi osa pitää keskustaa parempana maaseudun edunajajana kuin omaa puoluettaan.

Maaseudun Tulevaisuuden kyselyn toteutti Kantar TNS Agri Oy 28.8.–1.9. 2020 Internet-kyselynä. Kyselyyn vastasi 1 120 henkilöä.

Koko vastaajajoukossa tulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä molempiin suuntiin. Pienemmissä ryhmissä, esimerkiksi puolueissa, virhemarginaali kasvaa huomattavasti.