Lisäbudjetissa 20 miljoonan euron koronatuki kulttuurin ja taiteen alalle

Politiikka

Hallitus esittää tämän vuoden ensimmäisessä lisäbudjetissaan uusia korona-avustuksia taiteen ja kulttuurin toimijoille.

Kulttuurin ja taiteen alalle esitetään koronatukina ja -avustuksina yhteensä 20 miljoonaa euroa opetus- ja kulttuuriministeriön osuuteen, ministeriö tiedottaa.

Freelancereina tai toiminimillä toimiville kulttuurialan ammattilaisille myönnettävät avustukset tulevat haettavaksi Taiteen edistämiskeskuksen kautta, jolle esitetään varattavaksi 15 miljoonaa euroa.

Suomen elokuvasäätiön jakamaan tuotantotukeen elokuvayhtiöille ehdotetaan lisäbudjetissa viisi miljoonaa euroa. Määräraha kohdistetaan avustuksiin, joilla vähennetään koronatilanteesta aiheutuvia vaikeuksia ja taloudellisia menetyksiä.

Pitkittynyt koronatilanne on ollut raskas taiteen ja kulttuurin kentälle, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) toteaa tiedotteessa.

– Rajoituksista johtuen koko tapahtuma-ala on ollut pitkälti täyssulussa, mikä on aiheuttanut valtavia taloudellisia vaikeuksia alan toimijoille.

– Viime vuonna kulttuurille osoitettiin 110 miljoonan euron lisärahoitus, jotta alan toimijat selviäisivät kriisin yli ja jatkamme tukitoimia nyt myös tämän vuoden puolella. Tällä päätöksellä suuntaamme tukea erityisesti freelancereille ja kulttuurialan ammattilaisille, Saarikko sanoo.

Lisämäärärahalla tuetaan myös opiskelijoiden hyvinvointia, osaamista ja opintojen edistymistä. Nuorille pyritään luomaan myös mielekästä tekemistä kesätöiden ja harrastusten kautta.

Ammatilliseen koulutukseen osoitetaan 17,5 miljoonaa euroa. Määräraha kohdennetaan toimiin, joilla pyritään ehkäisemään opintojen keskeyttämistä ja lisäämään opiskelijoiden hyvinvointia. Määrärahaa suunnataan myös toimiin, joilla tasoitetaan opiskelijoiden osaamiseroja ja varmistetaan valmistuvien nuorten ammattiosaamista.

Koronaepidemia ei saa jättää pysyviä jälkiä nuorten osaamiseen ja hyvinvointiin, opetusministeri Jussi Saramo (vas.) sanoo tiedotteessa.

– Etäopetus on ollut raskasta kaikille ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille se on tarkoittanut, että osaamista ei ole ollut paikoin mahdollista kartuttaa kasvotusten tapahtuvin konkreettisin harjoituksin. Kohdistamme nyt rahoitusta, jonka turvin oppimisesta ja hyvinvoinnista voidaan pitää huolta läpi epidemian, Saramo toteaa.

Nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen varataan lisäbudjetissa yhteensä 2,5 miljoonaa euroa.

Muun muassa nuoriso- ja liikuntajärjestöille haettavaksi tulevat avustukset on tarkoitettu lasten ja nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden palkkaukseen sekä nuorten kesäyrittäjyyden ja työelämätaitoja tukemiseen. 

Kaikessa päätöksenteossa lasten ja nuorten hyvinvoinnin pitää olla keskiössä, Saarikko kertoo.

– Koronakriisi on ollut heidän elämässään pitkä aika, joka ei voi olla jättämättä jälkiä. Nuorilla pitää olla mahdollisuus kesätöihin ja mielekkääseen tekemiseen. Tuemme nuorten kesätyö ja -yrittäjyysmahdollisuuksia, jotta mahdollisimman moni nuori pääsisi hankkimaan ensi kesänä arvokasta työkokemusta ja tienestejä, Saarikko sanoo.