Lehtomäki pitää sosiaaliturvauudistusta äärimmäisen poliittisena kysymyksenä: "On iso ero siinä, tuetaanko yksilöä vai perhettä tai onko tarkoitus turvata asumisen taso vai katto pään päälle"

Sosiaaliturva

– Tarvitaan vahvaa uudistuspolitiikkaa, valtiosihteeri Paula Lehtomäki tiivistää ministeriöiden viestin tulevalle hallitukselle. Kuten sosiaaliturvan uudistusta eli sotua.

Sotu on monen mielestä soteakin suurempi mullistus. Sitä valmistellaan TOIMI-hankkeessa, jonka Lehtomäki vie loppuun ennen siirtymistään Pohjoismaiden ministerineuvoston pääjohtajaksi Kööpenhaminaan maaliskuun puolivälissä.

– TOIMI on sosiaaliturvassa lähtenyt liikkeelle siitä näkökulmasta, että ensin on pohdittu muun muassa ihmiskäsitystä ja arvovalintoja. Niiden perusteella on nostettu esiin keskeiset kysymykset, joihin poliitikkojen pitää vastata.

Esimerkkinä Lehtomäki mainitsee asumisen: onko tarkoitus turvata asumisen taso vai katto pään päälle? Toinen esimerkki löytyy tukien kohdistamisesta. Tuetaanko yksilöä vai perhettä? 

– Vastaukset ovat äärimmäinen poliittinen asia. TOIMI-hanke ei valitse vastauksia eikä arvota eri vaihtoehtoja. 

Poliitikkojen vastausten perusteella valitaan malli, miten järjestelmä muutetaan.

– Malli on erinäköinen riippuen siitä, mitä on vastattu ja päätetty.

Huhtikuun vaaleissa syntyvällä hallituskokoonpanolla on iso merkitys siinä, millainen sosiaaliturvan uudistus Suomessa käynnistyy.

TOIMI-hanke julkaisee lähiviikkoina muutamia hahmotelmia vaihtoehtoisista malleista, joita voidaan lähteä rakentamaan.

– Virkamiehet eivät tee päätöksiä, mutta me hahmottelemme, millainen sotu-järjestelmä erilaisten päätösten perustella syntyy, Lehtomäki painottaa.