Lapin Keskusta vaatii kiinteän laajakaistan rakentamisen tukemista

Laajakaistayhteydet

Lapin Keskusta vaatii valtion aktiivisempaa mukaantuloa kiinteän laajakaistan rakentamisen tukemiseen.

Piirin laatiman kannanoton mukaan monipaikkaisuus ja etätyö tulevat lisääntymään, jos vain saatavilla on riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet.

– Tämä avaa uuden mahdollisuuden myös maaseutukylille. Kiinteä laajakaistaverkko on merkittävä vetovoimatekijä. Parhaimmillaan kiinteä laajakaistaverkko nostaa myös kiinteistöjen arvoa, Lapin Keskusta muistuttaa.

Valtion varaama viiden miljoonan euron tuki on lappilaisten mukaan riittämätön laajakaistalaissa asetettuihin tavoitteisiin nähden. 

– Lapissa on useita alueita ilman riittävää ja toimintavarmaa kiinteää laajakaistayhteyttä. Tämä vaikeuttaa monien digipalveluiden käyttämistä ja niiden tarjoamista. Kiinteiden laajakaistayhteyksien puutteista kärsivät niin ihmiset kuin yritysten liiketoimintakin, kannanotossa huomautetaan.

Lapin Keskustan mukaan laajakaistan rakentamisessa tulee olla jatkossakin käytettävissä kaikki tukimuodot, mutta päävastuun tulee olla kuitenkin kansallisessa rahoituksessa.

– Haja-asutusalueiden laajakaistapalveluissa suurin haaste on vähäinen asiakasmäärä ja siksi kaiken asiakaspotentiaalin hyödyntäminen on tärkeää. Tämän vuoksi laista tulee poistaa tarpeeton jaottelu vakituisiin ja vapaa-ajan asukkaisiin. Laajakaistaohjelman tuen piiriin on hyväksyttävä myös vapaa-ajan asutus, Lapin Keskustan kannanotossa vaaditaan.