Lähes kaikki Suomen metsät voitaisiin sertifioida luomukeruualueiksi

Metsätalous

Suomen metsistä vähintään 97 prosenttia olisi sertifioitavissa luomuun muuttamatta nykyisiä metsänhoitokäytäntöjä, käy ilmi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Suomen Metsäkeskuksen yhteishankkeesta.

Tällä hetkellä luomusertifikaatti on noin 40 prosentilla metsistä, ja Suomen metsien osuus koko maailman luomukeruualasta on noin kolmannes.

– Vain muutamalla prosentilla Suomen metsäpinta-alasta käytetään lannoitteita tai kasvinsuojeluaineita, jotka ovat luomussa kiellettyjä. Talousmetsien käsittelyä, esimerkiksi hakkuita, ei ole luomusäädöksissä rajattu, sanoo Ruralia-instituutin tutkija ja projektipäällikkö Birgitta Partanen.

Kun metsä sertifioidaan luomukeruualueeksi, luonnontuotteiden jalostaja voi myydä sieltä kerätyt raaka-aineet luomumerkinnällä varustettuna. Sertifioiduille alueille tehdään valvonta vuosittain.

Ruralia-instituutissa arvioidaan, että luomusertifikaatti kasvattaa metsistä kerättyjen raaka-aineiden kysyntää ja hintaa erityisesti kansainvälisillä markkinoilla.

– Luomumerkintä on osoitus alkuperästä ja puhtaudesta. Marjat ovat luonnontuotteista isoin vientituote, ja esimerkiksi luomumarjan hinta jatkojalosteissa on tavanomaista marjaa suurempi. Metsien luomuraaka-aineita halutaan entistä enemmän myös lääke- ja kosmetiikkakäyttöön, Partanen sanoo.

Partasen mukaan metsien luomusertifiointi on osa metsien käytön monipuolistamista, johon pyritään myös Suomen biotalousstrategiassa.

Pääosa Suomen luomukeruualueista sijaitsee Lapissa, Kainuussa ja Koillismaalla. Viime vuosina myös Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa sekä Pohjanmaalla on liitetty pieniä metsäalueita luomuun.

Ruralia-instituutin ja Suomen Metsäkeskuksen hankkeessa eteläsavolaisille metsänomistajille toissa vuonna tehdyn kyselyn noin 600 vastausta osoittivat, että luomusertifiointi kiinnostaa metsänomistajia, mutta monia mietityttää luomujärjestelmän byrokratia.

– Luomusertifiointi ei vaadi metsänomistajalta välttämättä yhtään ylimääräistä työtä, Partanen sanoo.

Luomusertifikaattia keruualueelle voi hakea paikallisesta ely-keskuksesta tai sitä voi hakea myös ulkopuolinen selvittäjä, esimerkiksi yhdistys.

Valvottua tuotantoa

  • Luomukeruu on valvottua tuotantoa, jossa noudatetaan EU-säädöksiä.
  • Luomukeruualueiksi hyväksytään alueet, jossa ei ole käytetty viimeisten kolmen vuoden aikana luomussa kiellettyjä kemiallisia lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita. 
  • Luomukeruualueet hyväksyy ja niitä valvoo vuosittain alueellinen ely-keskus. Valvontamaksut ovat alkaen noin 200 euroa vuodessa.
  • Luomukeruualueella on tavalliset jokamiehenoikeudet. Poimittuja raaka-aineita voi myydä luomuna vain, kun keruutuotteiden ostaja on mukana Eviran valvontajärjestelmässä ja poimija on sitoutunut luomupoimintaehtoihin.