Kysely pysyvästä kesä- tai talviajasta kerännyt reilusti yli puoli miljoonaa vastausta

”Kyse nimenomaan kyselystä, ei kansanäänestyksestä”
Kellonajat

Tänään kansalaisilla on vielä aikaa kertoa mielipiteensä siitä, pitäisikö Suomessa siirtyä pysyvästi kesä- vai talviaikaan. Otakantaa.fi-palvelu sulkeutuu puoliltaöin. Kello 16:een mennessä kyselyyn oli tullut liki 580 000 vastausta.

Sekä oikeusministeriöstä että liikenne- ja viestintäministeriöstä painotetaan, että kyse ei ole äänestyksestä, vaan nimenomaan kyselystä. Siinä ei vaadita sähköistä tunnistautumista tai rekisteröintiä, joten yksi ihminen voi äänestää useampaankin kertaan.

– Lähtökohtana tälle palvelulle on, että tällainen osallistumispalvelu tarjotaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Sähköinen tunnistautuminen on osoittautunut aika korkeaksi kynnykseksi, sanoo asiantuntija Sami Demirbas oikeusministeriöstä.

Otakantaa.fi on oikeusministeriön ylläpitämä ja tuottama verkkopalvelu.

Myös turvallisuusyksikön johtaja Elina Thorström liikenne- ja viestintäministeriöstä painottaa, että kesä- ja talviaikaa koskevassa nettikyselyssä on nimenomaan kyse kyselystä, ei kansanäänestyksestä. Hänen mukaansa kyselyn tuloksia tarkasteltaessa onkin otettava huomioon, että sähköisen tunnistautumisen puute mahdollistaa saman henkilön vastaavan kyselyyn useammin kuin kerran.

– Vastausmäärä ei ole tässä ratkaisevaa. Merkittävää on myös saamamme avoin palaute ja se, millaisia näkemyksiä ja kannanottoja tuodaan esille, Thorström sanoo.

Avoimissa kysymyksissä ihmiset voivat ottaa kantaa muun muassa mieluisaan aikavyöhykkeeseen ja esittää perusteensa valitsemalleen vaihtoehdolle.

  • Euroopan komission ehdotuksen mukaan EU-maat voisivat valita itse, haluavatko ne noudattaa pysyvästi kesä- vai talviaikaa. Lisäksi EU-maat saisivat valita aikavyöhykkeensä. EU:n alueella on käytössä kolme aikavyöhykettä:
  • Suomen aika on sama kuin Baltian maissa ja Itä-Euroopassa.
  • Suomen aika on tunnin edellä Skandinaviaa ja Keski-Eurooppaa.
  • Suomen aika on kaksi tuntia edellä Britanniaa, Irlantia ja Portugalia.

Lähde: liikenne- ja viestintäministeriö