Kunta-alan työnantaja- ja työntekijäjärjestöt hyväksyivät kunta-alan työehtosopimuksen

Työntekijäjärjestöjen mukaan sopimus sisältää merkittäviä parannuksia huhtikuussa hylättyyn valtakunnansovittelijan ratkaisuesitykseen nähden.
Työmarkkinat

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat hyväksyneet uudet virka- ja työehtosopimukset.

Kuntatyönantajien mukaan palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaisia. Kiky-tunnit poistuvat, mutta työajan lyhentymistä on kompensoitu useilla sopimusmääräyksillä.

Sote-alan työntekijäjärjestöt Tehy ja Super hyväksyivät osaltaan neuvottelutuloksen aiemmin tänään. Myös julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö Juko kertoi hyväksyneensä sopimuksen.

Jukon mukaan samalla on hyväksytty opettajien, lääkärien ja kuntien teknisen henkilöstön sopimukset.

Sote-sopimus ei ole hoitajien oma, vaan siihen siirtyy koko nykyinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Mukana ryhmässä ovat kaikki pääsopijajärjestöt eli Soten lisäksi Juko ja Julkisen alan unioni Jau.

KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen on huolissaan kuntien taloustilanteesta, jota koronavirusepidemia ja ansiotulojen voimakas alenema ovat entisestään heikentäneet.

– Yleisen linjan mukainen ratkaisu oli kuitenkin työmarkkinarealiteetti, jonka kanssa voidaan elää, Lievonen arvioi tiedotteessa.

Tehy ja Super hylkäsivät valtakunnansovittelijan ratkaisuesityksen huhtikuun lopussa. Tehy ja Super kertovat tiedotteessa, että hoitohenkilöstölle saatiin merkittäviä parannuksia kuukausi sitten hylättyyn esitykseen nähden.

Hoitoalojen neuvottelutulos ei sisällä erillistä koronakorvausta. Super ja Tehy esittivät neuvotteluissa erillistä kertakorvausta niille, jotka ovat työskennelleet uuden koronaviruksen aiheuttaman erityisen altistumisen riskin sekä valmiuslain rajoitusten piirissä.

– Tätä ei työnantaja tyrmännyt, mutta korvausta ei tähän sopimukseen saatu, koska se edellyttäisi valtiolta erillistä rahoitusta kuntien heikon taloustilanteen vuoksi, järjestöt kertovat yhteisessä tiedotteessa.

Järjestöt pyytävät nyt valtiolta 1 000 euron kertakorvausta sosiaali- ja terveydenhuollon erikseen määrätyille työntekijöille.

Juko arvioi, että merkittävä parannus vappuaattona kaatuneeseen sovintoesitykseen on palkkaohjelman eteneminen yhteiseksi ja pysyväksi tilastohankkeeksi, joka selvittää syitä yksityisen ja kuntasektorin väliseen palkkaeroon ja keinoja sen korjaamiseen.

– Sinnikkäällä vaikuttamistyöllä saimme neuvottelujen kuluessa kunnille ja sairaanhoitopiireille lisärahoituksen valtiolta. Kunta-alan koko henkilöstö joutuu koronan takia koville. Arvostamme sitä, että kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat käyttää valitsemallaan tavalla lisärahaa myös henkilöstöön, kertoo Jukon hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen tiedotteessa.

Tehyn ja Superin sopimuskausi kestää 23 kuukautta ja alkaa huhtikuusta. Siihen sisältyy 1,2 prosentin yleiskorotus tänä vuonna ja yhden prosentin yleiskorotus ensi vuonna.

Ensi vuoden korotuksen yhteydessä maksetaan myös 0,8 prosentin paikallinen järjestelyvaraerä. Jukon sopimus noudattelee samaa linjaa.

Kiky-tunnit ovat poistumassa elokuun lopussa. Edellisessä esityksessä ne olisivat järjestöjen mukaan poistuneet lokakuussa.

Kunta-alan työehtosopimuksista saavutetusta neuvottelutuloksesta kerrottiin eilen. Eri osapuolten vastauksia ehdotukseen odotetaan tämän päivän aikana.

Kuntatyönantajien mukaan kunta-alan pääsopimuksen uudistamisella sovittiin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön sote-sopimuksesta sekä varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja esimiesten siirtymisestä kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piiriin.

KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen kertoo olevansa huojentunut, että pitkien ja vaikeiden neuvotteluiden jälkeen kunta-alalle saatiin lopulta aikaan työrauha.

– Uskon, että nyt saavutettu ratkaisu tuo kuitenkin kriisiolosuhteissa kunta-alalle kaivattua vakautta ja ennustettavuutta, hän sanoo.


Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL hyväksyi osaltaan tänään uuden työehtosopimuksen.

– Odotamme myös, että työ palkkaohjelman edistämiseksi ja sen myötä matalien palkkojen korottamiseksi lähtee liikkeelle tämän sopimuksen hyväksymisen jälkeen välittömästi, vaatii JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.