Kuluttaja-asiamies harkitsee ryhmäkanteen nostamista kahden yrityksen myöntämistä 2 000 euron pikavipeistä – ”Kohtuuttomat kustannukset”

Näitä luottoja ottaneilta pyydetään ennakkoilmoittautumista ryhmäkanteeseen
Pikavipit

Kuluttaja-asiamies harkitsee nostavansa ryhmäkanteet J.W.-Yhtiöt Oy:n ja Euro24 Finance Oy:n myöntämistä kahdesta kuluttajaluotosta, joilla on sen mukaan kohtuuttomat luottokustannukset.

Kuluttaja-asiamies kertoi jo maanantaina harkitsevansa ryhmäkanteita, muttei kertonut, mitä yrityksiä vastaan.

Kanteet koskisivat J.W.-Yhtiöiden myöntämää 2 000 euron Suomilimiitti-tililuottoa, joka on myönnetty aikavälillä 4.7.2016–31.8.2019 sekä Euro24 Financen myöntämää 2 000 euron tililuottoa ajalta 20.5.2016–20.5.2019.

Syyskuun alussa voimaan tullut korkokattosääntely koskee vain luottoja, jotka on myönnetty lainmuutoksen jälkeen.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan ryhmäkanteita harkitaan, jotta myös kalliin pikaluoton ennen lakimuutosta ottaneiden luottokustannuksia saataisiin alennettua.

– Pikaluottoyhtiöt ovat vuosien varrella myöntäneet kuluttajille runsaasti vähintään 2 000 euron pikaluottoja, joiden kustannukset ovat usein kohtuuttoman suuret. Kuluttajille on myös annettu luottokustannuksista puutteellisia, ristiriitaisia ja/tai virheellisiä tietoja. Näillä perusteilla kuluttajien on mahdollista vaatia luottokustannustensa alentamista tapauksissa, joita korkokattosääntely ei koske, kuluttaja-asiamiehen tiedotteessa sanotaan.

Ryhmäkanteen nostaminen edellyttää, että siinä on mukana riittävän suuri joukko kuluttajia. Näin ollen kuluttaja-asiamies pyytää kyseisiä luottoja ottaneilta ennakkoilmoittautumista kanteeseen.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan ryhmäkanteissa vaadittaisiin ensisijaisesti, että tililuottosopimusten luottokustannuksia koskevat sopimusehdot mitätöidään kokonaan, jolloin kuluttajien tarvitsisi maksaa takaisin vain nostamansa pääoma.

Jos sopimusehtoja ei katsottaisi mitättömiksi, vaadittaisiin ryhmäkanteessa, että kuluttajien ei tarvitse maksaa luotosta luottokustannuksina enempää kuin 50 prosentin todellista vuosikorkoa vastaava määrä.

– Tämä merkitsisi kuluttajille luoton nostoista ja maksuista riippuen useiden satojen eurojen vähennystä luottokustannuksiin.

Jos kuluttaja-asiamies saa koottua ryhmäkannetta varten riittävän suuren määrän kuluttajia eivätkä yritykset vapaaehtoisesti mitätöi luottokustannuksia kokonaan, laitetaan kanteet vireille Helsingin käräjäoikeuteen.

Kuluttaja-asiamies kertoo, että ryhmäkanteena voidaan ajaa vain sellaisten velallisten esittämiä vaatimuksia, joiden jokaisen luotto on otettu samalta luotonantajalta keskenään samanlaisilla ehdoilla.

– Kohtuuttoman kalliita luottoja ovat myöntäneet kymmenet muutkin yritykset kuin J.W.-Yhtiöt ja Euro24 Finance. Monilla niistä luottoehdot eivät ole aina samat kaikille kuluttajille, kuluttaja-asiamiehen tiedotteessa kerrotaan.

Ryhmäkanteeseen voi ennakkoilmoittautua esimerkiksi täyttämällä lomakkeen Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilla. Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 22. marraskuuta.