Kulmuni pitää kuntien erojen kasvua vakavana – “Sote-uudistus on välttämätöntä saada maaliin“

Kunnat

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni pitää vakavana tuoreita tietoja kuntien välisten erojen kasvusta.

Torstaina julkaistussa val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön joh­dol­la val­mis­tel­lus­sa Kun­tien ti­lan­ne­ku­va -ra­por­tis­sa todetaan, että Suo­men kun­tien vä­li­set erot kas­va­vat edel­leen ja vai­kut­ta­vat myös nii­den edel­ly­tyk­siin hoi­taa la­ki­sää­tei­siä teh­tä­viä.

Kulmunin mukaan kuntien tilanteen helpottamiseksi olisi ensisijaisen tärkeää, että sote-uudistus saataisiin viimeinkin valmiiksi.

Hän kirjoittaa Facebookissa, että sote-uudistuksen useat epäonnistumiset ovat johtaneet siihen, että monet kunnat joutuvat elämään kädestä suuhun maksaessaan erikoissairaanhoidon kalliita laskuja.

– Kunnan muun toiminnan kehittäminen voi olla tämän vuoksi lähes mahdotonta, Kulmuni summaa.

Kulmunin mukaan sote-uudistuksen valmistelu on nyt hyvällä mallilla. Erityisesti hän kiittelee tulevia maakuntia ”vahvemmista hartioista”. Valmista pitäisi olla vuonna 2023.

Sote ei kuitenkaan Kulmunin mukaan yksistään riitä. Ihmisille tarvitaan myös töitä kautta Suomen.

– Työllisyystavoitteessa onnistuminen lisäisi myös kuntien tuloja ja vähentäisi menoja. Kunnilla itsellään on tässä keskeinen rooli. Aktiivinen paikallinen yrittäjyys- ja elinkeinopolitiikka sekä kuntien omat työllisyyspalvelut luovat pohjaa koko Suomen nousulle, hän pohtii.

Kulmunin mukaan kuntien tilanteen ja talouden vahvistaminen on vahvasti hallituksen agendalla. Julkisen talouden tulot ja menot ovat saatava tasapainoon vuoteen 2023 mennessä, hän korostaa.

– Tämä edellyttää myös kuntien talouden vahvistumista. Teemme kuntakentän kanssa tiivistä yhteistyötä ratkaisujen löytämiseksi.