KSML: Sote-uudistus voi viedä lääkäreiltä sivutöitä

Sote-uudistus

Osa julkisen tervey­den­huollon lääkäreistä saattaa menettää mahdol­li­suuden sivutöihin sote-uudistuksen myötä, kertoo Keski­suo­ma­lainen. Nykyisin sivutöitä tekee neljä kymmenestä kunta-alan lääkäristä.

Sote-projektin johtaja, sosiaali- ja terveys­mi­nis­te­riön alival­ti­o­sih­teeri Tuomas Pöysti kertoo, että lainsäädäntö sivutoimista arvioidaan uudelleen, koska sote-uudistus lisää terveys­pal­ve­lujen kilpailua.

Nykylain mukaan julkisen puolen lääkärit eivät saa sivutoimenaan harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ”ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa”.

Lääkäriliiton toimin­nan­joh­taja Heikki Pälve uskoo, että kilpai­lu­ti­lan­teesta johtuen työnantajat tuskin haluavat lääkärin työs­ken­te­levän kahden eri tuottajan palveluksessa.

– On epäto­den­nä­köistä, että sama lääkäri työskentelisi kahdella eri työnantajalla, jotka keskenään kilpailevat sote-palvelujen järjestäjän rahoista. Tällainen malli ei tukisi toiminnan kehittämistä, eikä sitouttaisi lääkäriä työhönsä työnantajan toivomalla tavalla, Pälve sanoo lehdelle.