Koronarajoituksia lievennetään torstaina – Katso, mihin purkutoimiin suomalaiset suhtautuvat tutkimuksen mukaan erityisellä varauksella

Koronakriisi

Osa Suomen hallituksen linjaamista rajoitusten purkutoimista astuu voimaan ensi torstaina 14. toukokuuta.

Crowst Oy:n toteuttamassa tutkimuksessa suomalaiset ovat arvioineet koronaepidemian aiheuttamien erilaisten rajoitusten purkamiseen liittyviä riskejä.

Tutkimus mittasi  myös ihmisten odotusten ja asenteiden yhtenevyyttä hallituksen linjauksen kanssa.

Tulosten valossa suomalaiset suhtautuvat erityisellä varauksella rajaliikenteen ja yli 500 hengen yleisötilaisuuksiin liittyvien rajoitusten purkamiseen.

Linjaus rajaliikenteen rajoitusten purkamisesta koskee 14. toukokuuta alkaen sallittavaa Schengenin sisärajat ylittävää työmatkaliikennettä ja ainoastaan välttämätöntä muuta liikennettä.

Rajoitusten purku aloitetaan siis varovasti. Näin tutkimustulokset vastaajien asenteiden ja hallituksen linjan välillä ovat yhteneviä.

Myös yli 500 hengen yleisötilaisuuksiin liittyvien rajoitusten purkamiseen suhtaudutaan suurella varauksella, ja näiden tilaisuuksien järjestäminen onkin kielletty 31. heinäkuuta asti. Tässäkin asiassa vastaajien ja hallituksen asenteet ovat samansuuntaiset.

Kansalaiset ovat päättäjien kanssa samalla linjalla myös riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden ohjeistuksen suhteen.

Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmässä olevien luona ei pidä tarpeettomasti vierailla. Tästä linjauksesta suomalaiset eivät halua tutkimuksen valossa vielä toistaiseksi luopua.

Tutkimukseen sisällytetyistä rajoituksista ja purkutoimista suomalaiset suhtautuivat avoimimmin kirjastojen, museoiden, teattereiden, valtion ylläpitämien liikuntatilojen sekä kulttuurilaitosten avaamiseen.

Myös ravintoloiden, baarien ja kahviloiden avaaminen sai suhteellisesti laajemman kannatuksen kuin muut purkutoimet.

Paluu normaaliin lähiopetukseen kouluissa ja päiväkodeissa sai myös kohtuullisen kannatuksen.

Kokonaistuloksissa miehet suhtautuvat keskimäärin avoimemmin ja sallivammin kaikkiin rajoitusten purkutoimiin kuin naiset.

Huomionarvoista myös on, että vastaajista useampi kuin joka neljäs ei luopuisi mistään rajoituksesta vielä pitkään aikaan.

Vastaajien enemmistö, 53,7 prosenttia, on samaa mieltä hallituksen kanssa siitä, että koronaepidemian etenemisen hillitsemisessä on onnistuttu toistaiseksi hyvin.

Toisaalta 8,3 prosenttia vastaavista on eri mieltä hallituksen kanssa, tyypillisesti kommentoiden että rajoitusten purkaminen on tässä vaiheessa vielä liian aikaista.

Vastaajat haastettiin myös ajattelemaan tulevaa kesää ja nimeämään suurin virhe, joka pahentaisi koronaepidemian aiheuttamaa tilannetta entisestään.

Kokonaistuloksissa isojen yleisötapahtumien kuten festivaalien järjestäminen koettiin vahvasti suurena potentiaalisena virheenä jos sille tielle lähdettäisiin.

Tutkimukseen vastasi 1 500 vastaajaa ja se toteutettiin huhti-toukokuun vaihteessa.