Kokoomus tarjoaa varjobudjetissa miljardin veroalea – eläkkeen kertyminen ansiosidonnaisesta loppuisi

Kokoomus kehottaa hallitusta palamaan Jari Partasen verotukiraportin äärelle.
Kokoomuksen varjobudjetti

Kokoomus keventäisi työn ja eläkkeiden verotusta yhteensä miljardilla eurolla kaikissa tuloluokissa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän esittelemässä varjobudjetissa noin puolet ansiotuloverotuksen alennuksesta rahoitettaisiin lopettamalla eläkkeen kertyminen ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta. Kokoomuksen arvioissa muutos toisi budjettiin verokevennysvaraa noin 500 miljoonaa euroa.

Hallituksen esittämä kevennys ensi vuoden budjettiin on 200 miljoonaa euroa, mitä kokoomus pitää riittämättömänä verotuksen kiristymisen estämiseksi esimerkiksi haitta- ja päästöverojen kiristysten vuoksi.

Kokoomus peruisi myös kotitalousvähennyksen ja korottaisi vähennystä yli 75-vuotiailta 70 prosenttiin ja poistaisi 100 euron omavastuun.

Polttoaineiden veronkorotukset kokoomus korvaisi korottamalla fossiilisten lämmityspolttoaineiden veroja. Näistä kertyisi kokoomuksen mukaan ensi vuonna valtiolle 150 miljoonaa euroa.

Työllisyyttä kokoomus laskee nostavansa 26 000 hengellä verrattuna hallituksen budjettiesitykseen.

Keinovalikoimaan kuuluvat veroalen lisäksi muun muassa  ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen, työttömyysputkesta luopuminen ja perhevapaauudistuksen toteuttaminen.

Kokoomuksen vaihtoehdossa myös leikataan ympäristölle haitallisia yritystukia. Muun muassa energiaintensiivisen teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmästä luovuttaisiin.

Maatalouden energiaveron palautus fossiilisten polttoaineiden osalta poistuisi ja kivihiiltä korvaavien ”tehottomien” investointien energiatuki lakkautettaisiin.

Kokoomus nojaa verotukien poistossa keskustan poliittisen valtiosihteerin Jari Partasen työryhmän taustatyöhön, jota se kiittelee perusteelliseksi ja huolelliseksi.

Kokoomus pitää kummallisena sitä, ettei hallitus hyödyntänyt budjettivalmistelussaan oman työryhmänsä raporttia.

– Kokoomus kannustaa hallitusta kaivamaan raportin hyllyltä ja palaamaan esityksiin. Esimerkiksi turpeenpolton päästöt ovat merkittävät. Kokoomus ei kannata äkkivääriä puheita turpeen käytön alasajosta äkkinäisesti. On järkevä edetä asteittain ja siirtymäajalla, kuten edellisen hallituksen linjaamassa kivihiilen käytöstä luopumisessakin tehdään, varjobudjetissa todetaan.

Kokoomus huomauttaa, että esimerkiksi turpeen osalta Partasen työryhmä on tehnyt analyysia siitä, kuinka paljon turpeen veroa voidaan korottaa ilman, että turve korvaantuisi voimalaitoksissa esimerkiksi kivihiilellä tai ainespuulla.

– Mietinnössä myös suositellaan, että maatalouden energiaverotuen piiristä voitaisiin poistaa fossiiliset polttoaineet, kokoomus huomauttaa.

Tupakkaveroa kokoomus nostaisi hallitusta enemmän ja laajentaisi virvoitusjuomaveron veropohjaa uusiin tuotteisiin.

Kokoomus vapauttaisi myös viinien myynnin ruokakauppoihin ja kioskeille, mutta kiristäisi samalla viinin vahvuisten alkoholijuomien verotusta niin, että valtion verotulot samalla kasvaisivat 100 miljoonalla eurolla.

Ikäihmisten hoivan parantamiseen kokoomus budjetoisi 150 miljoonaa euroa.

Kolmannes käytettäisiin ympärivuorokautisen hoivan henkilöstön lisäämiseen 1 000 hoitajalla, kolmannes kotihoidon henkilöstön lisäämiseen 1 000 hoitajalla ja viimeinen kolmannes muuhun palveluiden kehittämiseen.

Valtion velkaantumisen taittamiseen ei kokoomuksenkaan varjobudjetista ole apua: alijäämää olisi noin 1,5 miljardia euroa eli velanotto vähenisi hallituksen ensi vuoden budjettiesitykseen nähden vain 500 miljoonaa euroa.

Opposition laatimista budjettivaihtoehdoista keskustellaan eduskunnan täysistunnossa huomenna keskiviikkona.