Kokoomuksen Eestilä, Heikkinen ja Multala: Kalastus tulee kieltää vähintään vuodeksi Tenojoen lohikantojen alueella

Kalastus

Maa- ja metsätalousvaliokunnan kokoomusedustajat Markku EestiläJanne Heikkinen ja Sari Multala pitävät Tenojoen vesistön lohikantojen tilaa hälyttävän heikkona.

Edustajat vaativat maa- ja metsätalousministeri Jari Lepältä (kesk.) välittömiä toimia Tenojoen lohikannan tulevaisuuden turvaamiseksi.

– Kalastuksen kieltäminen vähintään vuoden ajaksi Tenojoen lohikantojen koko elinpiirin alueella on perusteltu toimenpide juuri nyt. Se antaa meille aikaa selvittää tulevaa lohistrategiaa ja tulevia toimenpiteitä. Kalastuskiellon tulee koskettaa kaikkia osapuolia niin Norjassa kuin Suomessa. Kenelläkään ei tule olla minkäänlaisia erioikeuksia lohen kalastuksen suhteen, sillä vastuu ympäristöstä kuuluu kaikille, Eestilä toteaa tiedotteessa.

Lohikantojen tilaa seuraavan suomalais-norjalaisen seuranta- ja tutkimusryhmän tuorein raportti tuo esille, että kokonaisuutena Tenojoen vesistön lohikanta on heikossa kunnossa.

Yli puolella mittausalueista todennäköisyys kutukantatavoitteen saavuttamiseen oli alle 40 prosenttia. Tutkijoiden mukaan on kohonnut riski lohikantojen pidemmän aikavälin taantumiselle, kokoomusedustajat toteavat.

– Lohikantojen tulevaisuus näyttää äärimmäisen huonolta. Lohikantojen lisääntymisen kannalta tärkeimmillä jokialueilla todennäköisyydet kutukantatavoitteen saavuttamiseen ovat luvattoman heikot. Tenon geneettisesti monimuotoinen lohikanta voidaan pelastaa ainoastaan, jos kaikki osapuolet sitoutuvat tekemään parhaansa, Multala sanoo.

Norjan hallitus on jo osin rajoittanut ja paikoittain kieltänyt lohenkalastusta Finnmarkin merialueella, jotta lohikannat elpyisivät.

Lohikannan tulevaisuuden turvaaminen vaatii kuitenkin tiiviimpää maiden välistä yhteistyötä liikakalastuksen kitkemisessä, kokoomusedustajat sanovat.

Suomessa tämä tarkoittaisi määräaikaista kalastuskieltoa jokialueella ja lohien luontaisten vihollisten kantojen karsimista, he toteavat.

Kokoomusedustajat muistuttavat tutkijaryhmän arviosta, jonka mukaan kannan elpyminen kestävälle tasolle veisi kahden lohisukupolven ajan eli noin 15 vuotta.

– Suomalaisen kalastuspolitiikan perisyntinä on, että täysin ilmeisiin ongelmiin tartutaan liian myöhään ja liian vähän. Tenojoki on ensin laitettava kiinni kaikelta kalastukselta ja sitten sovittava kestävän kalastuksen säännöistä, jotta siitä ei muodostu jälleen uutta lohetonta lohijokea maahamme, Heikkinen sanoo.

Kokoomusedustajat näkevät, että lohikannan tulevaisuuden kannalta paras ratkaisu on joen määräaikainen sulkeminen yhteistyössä Norjan kanssa.

Norja esittää, että Tenon lohen kalastus suljetaan alkavalla kalastuskaudella kokonaan heikentyneiden lohikantojen vuoksi. Täyskielto koskisi Tenon rajajokialuetta.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan Norjan esitykseen suhtaudutaan erittäin vakavasti.

Suomi muodostaa kantansa ja vastaa Norjan ehdotukseen tämän ja ensi viikon aikana.